Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Generasjon prestasjon slår sprekker: - Unge i Oslo er mer involvert i vold og har flere helseplager enn før. De bruker mer hasj og mindre tid på lekser. Forskerne kaller det et trendskifte som gir grunn til bekymring.

Bilde: av Thomas Bjornstad på UnsplashDette skriver nrk.no i forbindelse med at resultatene fra Ung i Oslo-undersøkelsen er klare.

 

Økning i problematferd og rus

Nrk.no viser til prosjektleder for Ung i Oslo 2018, Anders Bakken, som forteller:

De siste 10–15 år har vi sett ungdommen bli skikkeligere og skikkeligere. Det vi ser som et trendskifte nå er at det er en økning i andelen ungdommer som begår kriminalitet, det er mer vold og det er mer hasjrøyking.

Han utdyper:

Det som kanskje gir størst grunn til bekymring er at omfanget av atferdsproblemer øker. Gruppen som begår mye kriminalitet er blitt større. Særlig blant gutter.

Vi ser nå noen endringer i retning av at flere ungdommer involverer seg i problematferd, det er mer vold blant ungdom og flere har prøvd hasj og marihuana.

 

Rus, kriminalitet, og mistrivsel på skolen

Nærmere bestemt viser nrk.no til følgende funn:

 

  1. Cannabisbruk blant gutter har økt fra 10 prosent i 2015 til 17 prosent i 2018. Blant jenter har det økt fra 5 til 9 prosent.
  2. Gruppen av «gjengangere» (ungdom som står for en stor del av den samlede problematferden) blant gutter har økt fra 5 til 9 prosent.
  3. Markant økning av fysiske og psykiske helseplager både blant gutter og jenter. Flere rapporterer om ensomhet.
  4. Andelen unge som begår kriminalitet eller som involverer seg i ulike former for problematferd øker.
  5. Nedgang i andelen som er fornøyd med skolen.
  6. Tydelig nedgang i tiden brukt på lekser.

 

Et trendskifte?

Nrk.no poengterer samtidig at majoriteten av ungdom har det bra. Men likefullt er flere piler som peker i feil retning, ifølge forfatterne av den nye forskningsrapporten. I artikkelen spør journalisten: – Er det et farvel til generasjon prestasjon?

– Det er kanskje mer farvel til generasjon lydig. Vi ser at det er en litt større andel av ungdom som gir litt blaffen, forteller Bakken.

Rapporten utdyper også disse overordnede trekkene, og du kan lese hele nrk.no-artikkelen her.

Selve rapporten leser du her.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer