Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer. Verktøyet screener for mange psykiske lidelser, noe som gjør at du ikke trenger mange separate screeningverktøy.

Bilde: av Priscilla Du Preez på UnsplashDette er noe av det som kommer fram i en nyhetssak på nettsidene til ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusbruk og psykisk lidelse), skrevet av e-læringskoordinator Tore Willy Lie.

 

Ofte psykiske lidelser hos personer med rusproblemer

Han skriver videre:

Det er vanlig at personer med rusmiddelproblemer også har psykiske lidelser, men av ulike årsaker er dette ofte ikke avdekket. ROPscreen er utviklet (av oss) for på en god måte å kunne avgjøre om det kan foreligge en psykisk lidelse hos personer med rusmiddelproblemer.

Det kan være ulike grunner til at psykiske vansker ikke oppdages. Tore Willy Lie skriver om dette:

...blant annet at bruk av rusmidler ofte kamuflerer psykiske plager eller at plagene forstås som en konsekvens av rusbruken. Derfor er det viktig at alle som kommer i kontakt med tjenesteapparatet undersøkes for dette, selv om de selv ikke har en formening om at de har psykiske plager.

Målet med verktøyet er å gjøre det enkelt og gjennomførbart å oppfylle kravet i anbefaling 17 i ROP-retningslinjen, som sier: «Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges». Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene (inkludert fastlegen og NAV) og spesialisthelsetjenesten.

 

Her finner du verktøyet

Her finner du verktøyet:

God hjelp for å belyse behandlingsbehovet

Tore Willy Lie skriver også om det nye verktøyet: 

Ved bruk i spesialisthelsetjenesten kan det bidra til bedret screening av en rekke psykiske lidelser, og det kan bli tydeligere hvilke type psykiske lidelser som bør utredes differensialdiagnostisk grundig. 

Hvis en person har en sammensatt tilstand, er behandling mest virksom dersom den rettes mot alle de ulike delene samtidig (integrert behandling).

 

Reduserer behovet for mange ulike kartleggingsverktøy

Tore Willy Lie understreker også:

Verktøyet screener for mange psykiske lidelser, noe som gjør at du ikke trenger mange separate screeningverktøy. Her har du mye i en løsning. Det kan bety at du ikke lenger trenger å bruke ulike kombinasjoner av for eksempel BDI-2, BAI, ASRS eller tidligere brukt PTSD-screening, da blant annet flere angstlidelser (inkludert PTSD), psykose, depresjon og ADHD er inkludert i ROPscreen.

Du avgjør selv hvilke lidelser du vil screene i det enkelte tilfelle. I tillegg er verktøyet tilpasset mot DSM-5. 

Samtidig vil det framdeles være behov for egne instrumenter for å fange opp personlighetsforstyrrelser.

Det som kanskje savnes mest i dette intervjuet er screening av personlighetsforstyrrelser, men det kan gjøres med for eksempel screeningverktøyet tilhørende SCID-5-PF.

 

Screeningverktøy for ROP-pasienter

Du kan også gå til verktøyet ved å trykke på bildet under.

rop screen

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…