Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Vi i Sommerfugleffekten ønsker å spre webserien "De modigste jeg vet", der modige ungdommer deler sin historie. Dette kan inspirere oss andre til å tørre å snakke om vanskelige og sårbare tema.

Dette forteller Inger Lene Stordrange (42) fra Sommerfugleffekten til hjelptilhjelp.no. Hun utdyper:Psykiske sykdommer og symptomer kan ha startet med fortrengte følelser, og denne webserien er laget for at vi kan trene på å snakke om vonde ting og derfor det viktigste av alt: forebygge!

Gjennom webserien møter vi seks ungdom som hver har sin unike historie å fortelle. Til hver enkelt video er det laget et sett av refleksjonsoppgaver, som kan brukes av de som ser videoene, og som gjør webserien til et fint pedagogisk verktøy omkring psykisk helse og vanskelige livsutfordringer. 

Serien er finansiert av Exstrastiftesen, og produsert av Sommerfugleffekten.no.

 

- Kan dette hjelpe noen andre, er det verdt alt

Bakgrunnen for webserien var at Silje Marie Strandberg (33) ble med i en filmgruppe innen psykiatrien ledet av Inger Lene. Sammen laget de en kortfilm om Silje Marie sin mobbehistorie, som var bakgrunnen for at hun gjennomlevde en periode på 10 år som alvorlig psykiatrisk pasient. Inger Lene forteller til hjelptilhjelp.no

Den prosessen med å lage kortfilmen var en utolig sterk prosess med å rive opp alle arr Silje Marie hadde fra fortiden, men var utrolig lærerik. Intensjonen med kortfilmen var hele tiden at den skulle brukes som innledning til foredrag der hun skulle dele sin historie.

Fra å være en alvorlig syk pasient som hadde bodd i lengre tid på lukket psykiatrisk avdeling med lite ordforråd, trente Silje Marie seg gradvis opp til å dele sin historie foran elever og ansatte i helsevesenet. Hun hadde hele tiden en vilje og et mot at dette skulle hun klare, for hun sa alltid at: 

Kan dette hjelpe noen andre - er det verd alt.

 sommerfugleffekten kopi

Bilde: Silje Marie Strandberg (t.v.) og Inger Lene Stordrange 

 

Inspirert av fine tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene som duoen fikk på foredraget og videopresentasjonen var så gode at de ble inspirert til å jobbe videre med prosjektet. Inger Lene forteller:

Tilbakemeldingene var veldig fine, og vi så at dette var noe som kunne brukes til å inspirere andre mennesker til økt kunnskap og bevissthet. Det lå mye kunnskap i én persons historie.

De to etablerte Sommerfugleffekten for å kunne tilby denne personlige historien i form av et undervisningstilbud. Dette har utviklet seg til flere prosjekter, og de to har idag fem prosjekter i produksjon. "De modigste jeg vet" er et av prosjektene. I denne intervjuer Inger Lene seks ungdommen som hver har sin unike historie å fortelle.

Vi ønsker å formidle modige mennesker som byr på seg selv og som kan bli en viktig rollemodell for andre, skriver Sommerfugleffekten på sine nettsider.

Inger Lene Stordrange utdyper:

Kun ved å snakke mye om det som regnes for tabu, brytes dette også ned og blir normalt. Så serien er unge modige mennesker med varierte tema som deler sin personlige historie.

 

De modigste jeg vet

En viktig filosofi hos duoen bak Sommerfugleffekten er at de modigste de vet ikke er mennesker som hopper i fallskjerm eller klatrer på de høyeste fjell, men de som tør å dele fra hjertet. Dette ønsker de å formidle videre gjennom webserien De modigste jeg vet.  

Temaene som tas opp i webserien er det å være en mobber, fosterhjem, spiseforstyrrelse, høysensitivitet, omsorgssvikt og å være seg selv.

Vi har laget noe vi selv ønsket å lage og har tror på kan bidra til større åpenhet. Vi håper skolene, lag, foreninger, konfirmanter osv har lyst å se én og én episode og bruke refleksjons spørsmålene som er laget for hver episode, forteller Inger Lene.

Hun utdyper at det å diskutere og reflektere om disse utvalgte temaene kan ha mye for seg:

Fortrengte følelser ligger ofte bak at en kan utvikle psykiske lidelser: "Jeg tørte ikke si det til noen." De fleste opplever at det er vanskelig og flaut å dele sine innerste følelser når en ikke har det bra.

Men dette er noe en må ha fokus på og trene seg gradvis opp til å ha et føleses språk. Denne serien er en fin start på å snakke om de ungdommene som er med, mens en egentlig kan bruke sine egne følelser i samtalene rundt episodene.

Kanskje vil webserien bidra til at det blir letter å snakke med noen en stoler på? Dette kan kan være begynnelsen på at en tør å lufte vonde ting og kan få hjelp.

 

Her er de seks videoene

Mobberens perspektiv

 

Fosterhjem

 

Spiseforstyrrelse

 

Høysensitiv i et turbosamfunn

 

Omsorgssvikt

 

Å være seg selv

 

Gratis og fritt tilgjengelig - med refleksjonsoppgaver

 Vi spør hvordan de ønsker at webserien blir tatt i bruk, og Inger Lene Stordrange understreker:

Den er laget for at den skal benyttes slik den er, den ligger gratis og klar på hjemmesiden vår. Refleksjonsspørsmålene kan printes ut for hver episode. Det blir opp til skolene og klassene hvordan de ønsker å bruke den. Det hadde vært stor stas om vi en dag hører en skole har brukt webserien.

Hun forteller at de også har flere andre spennende prosjekter på gang, blant annet et webbasert undervisningsopplegg som handler om konsekvensene av mobbing. Dette er imidlertid under utvikling og er et omfattende prosjekt som vil ta tid før det er klart til bruk:

Vår største drivkraft er at vi håper vårt arbeid kan inspirere noen, avslutter hun.

Les mer:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse

Samfunn

Presset tar overhånd

Nå har det gått så langt at man ikke kan leve én eneste dag uten å få en påminnelse om at…