Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykiske lidelser rammer unges funksjonsnivå og påvirker deres arbeidsevne og progresjon i skolen negativt. Det kan få alvorlige konsekvenser i form av økt sykefravær og arbeidsuførhet.

Dette skriver Modum Bad i sitt magasin Badeliv 1/2017. De siterer psykolog Jone Solberg Vik, som mener at det er nødvendig med tiltak for å forebygge psykiske lidelser blant barn og unge.  

Ungdomstrinnet i fokus

I Badeliv understrekes  at det har vært en økning i selvrapporterte psykiske plager blant ungdom (fra 1998 til 2012). Hos gutter har økningen vært fra 7 til 12 prosent, mens den blant jenter har gått fra 13 til 23 prosent. 

Dessuten viser de årlige Ungdata-undersøkelsene at psykiske vansker, som f.eks symptomer på depresjon, er utbredt blant ungdom.

Det er med andre ord gode grunner til å satse mer på forebygging av psykisk helse i skolen, og i disse dager kjøres det prøveprosjekter i forhold til å gjøre livsmestring som fag i skolen

Badeliv skriver:

Folkehelseinstituttet framhever ungdomsskoletrinnet som en egnet arena for implementering av forebyggende arbeid.

Nettopp derfor har Modum Bad igangsatt et prosjekt i samarbeid med Modum kommunes skolehelsetjeneste. Målet er å normalisere psykiske lidelser, samt gi elevene strategier til å mestre tanker og følelser.

  

#Psyktnormalt

Nærmere bestemt har Modum Bad  prøvd ut et program som kalles #psyktnormalt. Miljøarbeider Ivar Ødegaard gir en svært positiv tilbakemelding på dette programmet. Han forteller:

Programmet #psyktnormalt er et meget bra tiltak.

Det å normalisere vanskelige tanker og følelser er noe av det viktigste, samt det å oppmuntre til å snakke med voksne om dette. Jeg tror elevene står sterkere og kan lettere takle vanskelige ting som dukker opp når de har deltatt i programmet. 

I programmet deltar både psykologer, helsesøstre og lærere ved de aktuelle ungdomsskolene.

 

Tips!

psyktnormalt

27. oktober 2017 holdes Modum Bad-konferansen. Denne har i år fokus på ungdom, psykisk helse og livsmestring, og har blant annet fokus på #psyktnormalt-programmet.

 

Kilde

  • Badeliv 1/2017, s.6.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse

Samfunn

Unyansert om diagnoser

Psykologspesialist Birgit Valla tar til orde for å fjerne alle psykiatriske diagnoser.…