Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Du har kanskje hørt om generasjon prestasjon; en kultur hvor det ikke lenger er et spørsmål om å være gode i noe, men å være best i alt. I boken Forbedringsindustrien tar forfatter Hans Erik Næss et viktig oppgjør med prestasjonskulturen.

 Hjelptilhjelp har nylig skrevet om det store prestasjonsjaget blant ungdom - og jakten på det perfekte. Idag presenterer vi et intervju som vi har hatt med forfatter Hans Erik Næss om denne nye og svært aktuelle boken. 

Noe av bakgrunnen for boken er at vi lever i en tid hvor en lang rekke aktører ønsker å selge oss løsninger for å bli et bedre menneske, å bli lykkeligere og mer effektive, å få et bedre liv, og så videre.

 

hans erik nass

Når "forbedringen" har motsatt effekt

Vi spør først helt enkelt: Hva handler boken om?

Hans Erik Næss (bildet) forteller:

- Boka handler egentlig om hvordan vi skal forstå identitet.

- Min påstand er at forbedringsindustrien, som er en broket gruppe mennesker som selger pakkeløsninger på hvordan bli "ditt beste selv", strømlinjeformer denne forståelsen.

Han understreker at ved å markedsføre identitet som et enkelt puslespill av mål, midler og mestring, så reduserer de paradoksalt nok muligheten vi har til å bli bedre utgaver av oss selv.

Med andre ord: Kan det være slik at stresset som denne forbedringsindustrien påtvinger oss etter å jage etter våre beste selv, ødelegger mulighetene for å bli det?

 

Livet må leves for å forstås

Hans Erik Næss poengterer at det slett ikke er slik at alle livsutfordringer vi møter kan løses gjennom enkle selvhjelpsteknikker.

- Det er ikke slik at et motivasjonskurs retter opp alle skjevheter unge føler at de har, forteller Næss.

- Noe skyldes omstendigheter som ligger utenfor deres kontroll, samfunnsstrukturer som ikke lar seg endre med et todagers Webinarkurs i mentalisering.

Derfor er noe av poenget med boken - foruten å vise at forbedringsindustrien virker imot sin hensikt - å få unge til å tenke mer vidt om seg selv og sin fremtid; et budskap som  bør være mer aktuelt enn noen gang, for en ungdomskultur som ikke uten grunn kalles for "generasjon prestasjon."

- Utfordringen er å få unge til å forstå at det finnes andre verdier enn de som kan måles og telles gjennom prestasjoner, og at disse verdiene skaper livsdannende erfaringer man ikke nødvendigvis ser nytten av med en gang, forteller Næss.

- Livet må leves for å forstås, for å si det lett filosofisk.

 

Kulturen i fokus

Forfatteren bak boka Forberingsindustrien er er verken lege eller psykolog, men skriver utifra et sosiologisk perspektiv; hvor fokuset ligger på forhold ved kulturen. Han vektlegger at selvhjelps- og forbedringskulturen ikke er skapt enkeltpersoner.

- Det er viktig å huske på at forbedringsindustrien ikke kom med Erik Bertrand Larssen, sier han.

Tvertimot viser Næss i boken at denne forbedringsindustrien er et foreløpig endeledd i en kulturhistorisk prosess der nordmenns økte levestandard, kulturelle frisetting og færre arbeidstimer har skapt et økende behov for å finne oss selv. Men han legger til:

- Det forbedringsindustrien har vært dyktige til, er å markedsføre noe å fylle tomrommet med dersom du skulle være så å uheldig å ikke være ditt beste selv akkurat i de situasjonene den samme industrien mener at du bør være det.

 

forbedringsindustrienGi ungdom nye perspektiver

Boka Forbedringsindustrien retter seg spesielt inn i mot de som jobber tett oppimot ungdom til daglig. Hans Erik Næss forteller:

- Jeg håper at de som jobber med unge til daglig, enten det er i skoleverket eller i mer medisinske fora, leser boka og får tak i dette fokuset på identitet, som jeg nevnte tidligere.

Han håper at boken kan bidra til lærere utvider horisonten til de unge når de uffer seg over eksamensstress eller kroppspress.

- Jeg skjønner at lærere står litt i skvis her, men kanskje de kan "selge" betydningen av å gjøre det bra på matteprøven på en annen måte etter å ha lest boka? legger han til.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse