Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Dette skriver Miriam Neegaard - forfatter, sosiolog og samfunnsdebattant - i et innlegg på psykobloggen som driftes av Mental Helse.  

Kroppspresset

Hun forteller i innlegget om kroppspresset som møter unge i dag.

Hun viser blant annet til toppbloggerne, som kritiseres for å være dårlige rollemodeller, som iscenesetter det perfekte liv på sine blogger - og som setter standarden for det livet mange unge streber etter. Men det perfekte er langt på vei en illusjon. Neegaard skriver:

Mellom innleggene som iscenesetter det perfekte liv dukker de stadig opp: De mørke innleggene, innleggene der bloggerne meddeler hvordan de egentlig har det. Innlegg om depresjoner, om angst, om spiseforstyrrelser og om selvskading.

Noen meddeler først hva som har foregått bak fasaden etter flere år.

 

Selvdestruktive jenter

I tillegg forteller Neegaard om en annen trend i tiden, nemlig at det synes å være et mønster i at mange forfatter-debutanter de senere årene har tatt for seg den mentale helsen hos dagens jetnter. Neegaard skriver om dette:

Debutantene skriver om unge, destruktive kvinner som ikke finner sin plass i samfunnet. De skriver om selvskading, selvmord, selvkritikk og selvdestruktivitet.

Isteden for å angripe foreldre, samfunnsstrukturer og politikere, tar jeg-personene i romanene aggresjonen ut på seg selv. Her er det ofte kroppene som får gjennomgå.

Et godt eksempel her (selv om det ikke nevnes spesifikt av Neegaard) er boken og den påfølgende tv-serien "13 reasons why".

 

Vi måles etter vår vellykkethet / mislykkethet

Hun forteller videre at vi lever i en tid hvor vi vurderes utifra prestasjoner og vellykkethet, og ikke ut i fra vår iboende verdi som mennesker. 

Vi blir verdsatt for vår vellykkethet, og vi dømmes for vår mislykkethet, både i skole, utdanningssystem og i arbeidsliv. Mange får tilbakemeldinger på at de ikke er gode nok, på tross av at de gjør sitt beste.

Derfor er det også problematisk å vise sårbarhet, mener Neegaard. 

Sårbarheten passer ikke inn der man skal prestere. Vi dytter i oss piller for å slippe å forholde oss til skam, smerte og eksistensielle kriser.

Vi skader oss selv for å erstatte psykisk smerte med fysisk smerte.

 

Hvilken diagnose har samfunnet?

Et viktig poeng i Miriam Neegard sitt innlegg er at vi ikke kan forstå slike fenomener som ovenfor nevnt - med kroppspress og higen etter perfekte liv på den ene siden, og psykiske problemer og selvdesktruktivitet på den andre siden - kun ved å ha et individuelt fokus.

Vi må se på samfunnet og tiden vi lever i. Hun forteller:

Forskere, psykologer, helsesøstre og lærere har gang på gang påpekt at presset fra omgivelsene er så sterkt at stadig flere forstrekker seg og blir syke. Omfanget og presset er større nå enn for bare noen år siden.

Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den, konkluderer Neegaard.

Vi trenger ikke flere psykiatriske diagnoser, men en samtidsdiagnose. Og vi trenger ikke mer antidepressiva og psykofarmaka, men en samfunnsmedisin.

 

Les mer

Vil du lese mer fra Miriam Neegard? Mental Helse skriver:

Hun har på bakgrunn av sin brors dødsfall skrevet romanen Stormen og stillheten som handler om det å håndtere et uventet dødsfall og om svikt i psykiatrien. Pådriverarbeidet og forfatterskapet hennes kan følges på forfattersiden hennes.

 

Kilde

 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse