Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykiske vansker oppstår i en sosial, kulturell og samfunnsmessig kontekst. Å redusere dem til en fysisk tilstand i hjernen er et farlig sidespor. Dette skriver psykolog Gunnar Gjermundsen og lege Knut Ørnes i et innlegg på nrk.no.

Deres debattinnlegg er et motsvar til en kronikk som tar til orde for at psykisk lidelse er fysisk sykdom av Kaveh Halland Rashidi, medisinsk redaktør i Tidsskrift for den norske legeforening. 

Psykisk lidelse som fysisk sykdom

I sitt innlegg skrev Rashidi blant annet:

Forskere avdekker stadig fysiske årsaker til psykiske lidelser. Forholdene i og omkring hjernen viser seg å være knyttet til sykdommer man hittil har visst lite om. Alle psykiske lidelser har sammenheng med de biokjemiske faktorene som påvirker hjernen vår, selv om vi på nåværende tidspunkt ikke vet detaljene.

Er det ikke da på tide at vi slutter å kalle det for psykiske lidelser, men heller innser at det er fysiske sykdommer tilknyttet hjernen?

 

En farlig forenkling

I Gjermundsen og Ørnes sitt debattinnlegg går de i rette med en slik forståelse, og argumenterer for at dette er en farlig forenkling av psykisk helse. De skriver:

For det første, selv om fysiske tilstander i hjernen korrelerer med psykiske lidelser betyr ikke det at disse lidelsene er identisk med eller er forårsaket av disse tilstandene. Dette er et klassisk problem i vitenskapen.

De bruker følgende eksempel for å illustrere problemet med å legge for stor vekt på hva som skjer i hjernen som grunnlag når vi skal forstå komplekse fenomener, så som psykiske lidelser:

Når du ser et eple kan vi påvise en aktivering i bakhodelappen i hjernen din. Å se et eple korrelerer med aktivering i bakhodelappen. Det betyr imidlertid ikke at det å se et eple er det samme som eller er forårsaket av aktivering av bakhodelappen. På samme måte er det ukontroversielt at de emosjonelle, kognitive og relasjonelle problemene som utgjør psykisk lidelse korrelerer med tilstander i hjernen.

 

Bedring fra psykisk lidelse

De påpeker også konskvensene det kan ha for oss om vi tar et rent hjernebiologisk perspektiv på psykisk lidelse. De skriver:

For det andre, vil vi som individer og samfunn etter hvert betale en høy pris for å redusere psykisk lidelse til fysisk sykdom. Vi risikerer å bli så nærsynte i vårt nevrobiologiske fokus at vi mister vårt kritiske blikk på samfunnet vi lever i.

De avslutter:

En av de viktigste faktorene i bedring fra psykiske lidelse er å oppdage at det dypest sett ikke er noe galt med meg - heller ikke hjernen min - og at jeg med god hjelp fra andre har makt til å gjøre noe med situasjonen min.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse