Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

- Denne boka om unges psyke bør - nei MÅ - du lese. Det skriver Dagbladet.no sin anmelder om boken "Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?"

 Bilde: av Devin Avery på Unsplash

Det kommer fram på Dagbladet.no. De skriver videre:

Psykologiprofessor Ole Jacob Madsen friskmelder ungdommen, men sykmelder psykologstanden i denne glitrende boka.

I boken blir det tatt et oppgjør med en velkjent "sannhet" i vår tid, nemlig er at dess rikere vi blir, dess mer ulykkelige blir vi. 

I mediene ser vi også gjentatte alarmerende oppsalg om at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder selvmord, og at raten er stigende

Anmelder skriver om dette:

Når det gjelde antall selvmord, ligger vi som 102. i verden. Selvmordsraten har vært synkende siden 1980-tallet, og har flatet ut de siste tjue årene.

Samtidig avdekker Ungdata-undersøkelser at ungdommene stort sett er en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, der de fleste trives og er godt fornøyd. Videre har antall psykiske lidelser holdt seg stabilt de siste tredve årene.

generasjon prestasjonMen det er "men" her, og det blir også berørt i boken. Anmelderen skriver:

Det en kaller psykiske plager, derimot, har økt. Det samme har antall unge som oppsøker psykolog, mens antall diagnoser har formert seg fra 60 til 400 de siste femti årene. Det kan bety at ungdommen ikke har det verre nå enn tidligere, men at vi lever i et samfunn som i økende grad sykeliggjør alminnelig menneskelige erfaringer. Her mener Madsen at mange psykologer er ivrige pådrivere, med sin iver etter å forsikre om at «Ingen lidelse er meg ubetydelig».

Det oppsummeres:

Denne glitrende fagboka er ingen lettvint polemikk, men så nyansert og innholdsrik at en knapp anmeldelse kun blir smakebiter. Den bør – nei - den MÅ leses.

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse