Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Leger uten grenser mener psykisk helse er en av verdens ti glemte kriser. På verdensbasis skjer det ett selvmord i minuttet.

Dette skriver Dagsavisen. 

Ett selvmord i minuttet

I artikkelen settes fokus på det som Leger uten grenser mener er verdens ti glemte kriser. Psykisk helse er en av disse krisene, hevdes det.

Tre av fire i fattige land får ikke psykisk helsehjelp. Millioner av mennesker verden over har ikke tilgang til psykisk helsehjelp. Når en humanitær krise rammer, øker behovet. Det finnes ingen hjelp fra før, skriver Dagsavisen med Leger uten grenser som referanse.

Det finnes få indikatorer for psykisk helsetilstand i fattige land - men selvmord er én av indikatorene man har. Dagsavisen skriver:

Av de 800.000 menneskene som tar sine egne liv hvert år lever 3 av 4 i fattige land – om lag 600.000.

Dette utgjør omtrent ett selvmord i minuttet.

 

Behov for økt fokus på psykisk helse i humanitært arbeid

De poengterer at i møte med naturkatastofer og andre humanitære katastrofer er psykiske helseproblemer en omfattende følgevirkning.

Det er folk som var mentalt syke fra før, og så er det de som rammes av katastrofen som får traumer og symptomer av det de har opplevd, og som kan bli invalidiserte av angst, depresjon og utbrenthet, forteller Jorunn Pedersen fra Røde Kors til Dagsavisen.no.

Hun mener det er behov for økt fokus på psykisk helse i pågående hjelpearbeid ved humanitære katastrofer:

Det er jo slik overalt, også her i Norge, at vi er redde for å virke svake, for at det å ha angst og depresjon kan stigmatisere, sier hun. Lokale helsemyndigheter må ta temaet på alvor, men hjelpeorganisasjoner må også øke fokuset, sier Pedersen videre.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse

Samfunn

Presset tar overhånd

Nå har det gått så langt at man ikke kan leve én eneste dag uten å få en påminnelse om at…