Trenden i dag er at det bare er du selv som er ansvarlig for din egen lykke: Du skal se mulighetene, tenke positivt, være en vinner i ditt eget liv. Men det er ikke alle syke som «vinner», selv om de bruker mentale teknikker.

Dette skriver Torgeir W. Skancke i et innlegg på Aftenposten.no som har vært delt mye i sosiale medier. Innlegget har stor relevans for mennesker med ulike livsutfordringer og livskriser - i møte med troen på en "quick fix" i møte med dype livsutfordringer. Skancke ser selv i innlegget tilbake til en svært tung tid i sitt eget og familiens liv - og hvordan selvhjelpslitteraturen dramatisk kom til kort i en slik situasjon:

På dette tidspunktet var familiens liv en ekstremtilværelse som handlet om å overleve. Vi visste at gutten vår som hadde vært alvorlig syk i 15 år, snart skulle dø.

Det var en desperat situasjon, hvor de foruten å ha gutten i ordinær medisinsk behandlingen, også prøvde alternative behandlinger - og tydde til selvhjelpslitteratur. I denne litteraturen kom han over mange løfter om gode liv og kjappe løsninger på store problemer; som i eksempelet "Bli lykkelig på 10 minutter."

Skancke forteller også om lignende erfaringer fra å gå på diverse motivasjonsseminarer, blant annet fra en motivator fra Olympiatoppen, som understreket betydningen av "entuisasme og begeistring." Skancke skriver om dette:

Jeg har liten grunn til å betvile Olympiatoppens resultater. Jeg har også stor tro på betydningen av tankens kraft. Det er heller ingenting galt med å få påfyll i hverdagen. Problemet starter når motivatorene, mentaltrenerne og coachene beveger seg fra idrett og næringsliv til mennesker i livskrise.

Også i en akutt sykdomssituasjon skal du tenke som en toppidrettsutøver: Du skal vinne!

Torgeir W. Skancke gir uttrykk for bekymring rundt enkle selvhjelpsløsninger i møte med dype livsproblemer, og han viser til at trenden i dag er at det bare er du selv som er ansvarlig for din egen lykke. Han skriver:

For de fleste er det mye å hente i selvhjelpsteknikker i hverdagen: Du kan komme deg ut av offerrollen, dempe tanker om at «skjebnen» er ute etter deg, og øke troen på egne evner.

Men han understreker samtidig:

I hvilken grad gir «prestasjonssamfunnet» også rom for nederlag? For det er ikke alle syke som «vinner», selv om de bruker mentale teknikker.

 

Kilde