Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykologspesialist Birgit Valla tar til orde for å fjerne alle psykiatriske diagnoser. Det nåværende diagnosesystemet er langt fra perfekt, og mange sider av det kan diskuteres. Men Birgit Valla blir for unyansert når hun mener at løsningen er å skrote hele diagnosesystemet.

Dette skriver psykolog Jon Vøllestad i et innlegg på sin blogg Tankevandring.Bakgrunnen er at Valla nylig har gått offentlig ut og tatt til orde for å fjerne alle psykiatriske diagnoser. Hun mener at de står i veien for forståelse og samarbeid, og at behandling av psykiske lidelser blir mer virksom uten diagnoser.

 

Det er noen svakheter ved diagnosesystemet

Jon Vøllestad stiller seg i innlegget sitt bak at det er noen uheldige sider ved de psykiatriske diagnosene:

Diagnoser er et tema som vekker sterke følelser. En del brukere av psykiske helsetjenester har opplevd diagnosen som et negativt stempel.

Mange er kritiske til den nære koblingen mellom diagnoser og en reduksjonistisk biologisk-medisinsk forståelse av psykisk lidelse. Den farmasøytiske industriens makt over diagnosemanualene blir ofte nevnt og rettmessig kritisert.

 

Diagnosene har betydning

Samtidig understreker han at det blir for radikalt - og for unyansert - om man dermed skal forkaste alle diagnosene.

Diagnoser lar oss danne hypoteser om hva som kan være til hjelp, og så kan vi teste ut om det faktisk stemmer. Tusenvis av studier viser at psykologisk behandling organisert ut fra diagnoser er svært effektivt. Det er uklart for meg hvor Birgit Valla henter støtte for sin påstand om at behandling uten diagnoser skal virke enda bedre.

Jeg har begrenset tiltro til mine egne og mine kollegaers evner til å gripe mønstre uten begreper og modeller å støtte oss til. En depresjon, en psykosetilstand, en sosial fobi eller en personlighetsforstyrrelse har visse kjennetegn, og fører med seg visse utfordringer. Diagnosene sier noe om dette.

Psykolog Jon Vøllestad konkluderer med at det blir en for unyansert løsning å skulle skrote hele diagnosesystemet, og at man heller må se etter muligheter for å tenke nyansert og med innlevelse i pasientens liv - innenfor et system hvor det eksisterer diagnoser. 

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samfunnsperspektiv på psykisk helse