Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En liten gruppe unge har økt risiko for å bli voldelige og kriminelle hvis de ikke får hjelp. Barn og unge som mangler empati og har lite samvittighet kan utvikle seg svært negativt om de ikke blir hjulpet tidlig i livet, mener forskere.

Bilde: av Jason Rosewell på UnsplashDette skriver forskning.no.

De skriver videre:

Personer med atferdsproblemer og såkalte CU-trekk (callous unemotional traits) utgjør en stor del av de som utfører alvorlige voldskriminalitet i samfunnet.

Barn som har slike trekk kjennetegnes ved at de viser lite omtanke for andre, og at de bryr seg lite om hvordan de presterer. De viser også lite anger og skyldfølelse.

I saken på forskning.no trekkes det fram at det er viktig å gi barn med slike trekk tidlig hjelp. De skriver:

Samfunnet ville fått en voldsom gevinst dersom vi får utviklet gode tiltak for foreldre som har barn med disse trekkene. Dette sa Gunnar Bjørnebekk, professor ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo.

Bjørnebekk forsker nettopp på unge med CU-trekk.

– Dette er en liten gruppe. Men det ser ut til at de kan ha en ekstra uheldig utvikling med hensyn til mye grov vold og kriminalitet. De responderer heller ikke så godt på irettesettelser, grensesetting og sanksjoner, forteller han til forskning.no.

Det er ikke lett å behandle disse ungdommene, mener han. Men det forskes mye på det. Både klinikere og behandlere jobber sammen for å utvikle behandlingsmetoder som er mer skreddersydde enn de har vært tidligere.

Forskning.no skriver:

Barn og ungdom med ubehandlet CU-trekk kan få psykopatiske trekk som voksne.

Om det tas tak i disse når de er barn og unge, er det grunn til optimisme, mener Bjørnebekk. I artikkelen nevnes spesifikt funksjonell familieterapi (FFT) som en lovende tilnærming til disse barna.

 

Se video om samme tema her

 

Her er også to foredrag om nevropsykologien knyttet til temaet

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samliv og foreldre

Samliv og foreldre

Hva er tilknytning?

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og…