psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11342 abonnenter

Hvordan ivareta barn når familien har det vanskelig? Dette tar Voksne for barn opp i denne filmserien, som gir konkrete råd og tips for å få til samtaler med at barneperspektiv.Det er Voksne for barn som selv omtaler filmserien på sine nettsider.

 

En familie som ikke har det så greit

De skriver at de i samarbeid med Bravissimo film har laget en filmserie i fire deler om det å ivareta barnets perspektiv.

Gjennom filmen møter vi en familie som ikke har det så greit. Det er mye krangling mellom foreldrene i tillegg til at mor for tiden er hjemme fra jobb fordi, som hun selv sier, er sliten.

Vi møter mor første gang hos fastlegen. Mor har ingen diagnose, men skal, som vi blir gjort kjent med, utredes i forhold til depresjon. I tillegg til å behandle mor spør også fastlegen om hvordan det er med barna nå som mor er sliten.

 
Barneperspektivsamtaler

Bakgrunnen for filmserien er at Voksne for Barn lenge har tilbudt opplæring i det å gjennomføre en Barneperspektivsamtale.

I denne forbindelse utdyper Voksne for barn: 

I Norge er Barneperspektivsamtalen ofte anvendt som en måte å gjennomføre intensjonen i lov om helsepersonell om ivaretakelse av barn som pårørende. Filmen henvender seg i utgangspunktet til alle som kan møte barn i en slik situasjon, også foreldre.For hver av de fire delene av filmen er det angitt en forklaring i den nevnte artikkelen på Voksne for barn sine nettsider.

 

Del 1: Hos fastlegen

Denne samtalen er tatt med for å illustrere hvor viktig andre aktører innen helsevesenet kan være for å komme i gang med en Barneperspektivsamtale.

Det vil i de fleste tilfeller være naturlig at noen er en slags igangsetter. I dette eksempler er igangsetter en fastlege.

 

Del 2: Foreldrene

I løpet av samtalen belyses noen temaer det kan være viktig å ta opp med barna og hva som evt. ikke skal tas opp. Det illustreres at samtalen er et hjelpemiddel for foreldrene for å snakke med barna.

Familieterapeuten bruker den kunnskapen hun har om barn i tilsvarende situasjon for å hjelpe foreldrene i forhold til å ta sine barns perspektiv.

 

Del 3: Samtale med barna

I denne sekvensen er målsettingen å få barna til å si noe om hvordan de opplever situasjonen.

Samtaleleder (i dette tilfelle familieterapeut) forsøker å få foreldrene til å forklare barna det de måtte lure på.

 

Del 4: Tilbakemelding til foreldrene

I denne samtalen er det viktig at foreldre og barn utveksler synspunkter og at foreldre får et bedre utgangspunkt for å imøtekomme barnas behov på en enklere måte.

Her oppsummeres det som har skjedd og man ser på veien videre i familien samt snakker om det er noe familien trenger hjelp til. Med utgangspunkt i de ønskene barna hadde i forrige samtale, snakkes det om hva som må til for at dette kan skje.

 

Kilde

Relatert