facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om samliv og foreldre

Siste nyheter om samliv og foreldre - Siste nyheter om psykisk helse


Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og omsorg, og behovet for å undersøke og mestre verden. Begge er grunnlaget for trygghet og livsglede. Her leser du mer om et viktig psykologisk begrep i denne sammenheng, nemlig: tilknytning.

I en artikkel på Norsk Psykologforening sine nettsider forklares det utførlig om hva tilknytning er og hvorfor dette er viktig for en god psykologisk utvikling. De skriver:For et lite barn kommer trygghet foran alt. Menneskebarnet kommer til verden med et innebygget og automatisk «program» for å søke trygghet og beskyttelse.

  1. Hva er tilknytning?

    I denne videoen forklarer psykologspesialist Stig Torsteinsson begrepet tilknytning.

 

Avgjørende for barns psykologiske utvikling 

I artikkelen fra Norsk Psykologforening skrives videre:De siste 50–60 årene har utviklingspsykologien vist oss at tilknytningens funksjon går langt utover den fysiske tryggheten: Nærhet til trygge voksne er helt avgjørende også for barns psykologiske utvikling. Det er nettopp gjennom nære relasjoner til omsorgspersoner at barnet utvikler seg psykologisk sett og får en opplevelse av seg selv som et sosialt individ.

 

Les mer om tilknytning og tilknytningsvansker

Vil du lese mer om tilknytning? Her er noen tips: 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om samliv og foreldre

De høysensitive barna

Å ha et sensitivt eller følsomt nervesystem medfører at du er bevisst på små nyanser i…
Samliv og foreldre

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter