hjelptilhjelp banner

"Landsforeningen 1001 dager - mental helse under graviditet og etter fødsel" er den første brukerstyrte landsorganisasjonen som jobber med psykisk helse i de 1001 dagene. I disse dager lanserer de sin nettside.

Dette forteller Lena Engelsen i Landsforeningen 1001 dager til hjelptilhjelp.no. 

Ønsker å forebygge

Den nye nettsiden til foreningen er nå live. På denne framgår det at foreningen er opptatt av å se familien som en enhet og tenke helhetlig.

Vi ønsker å forebygge og bygge familien opp slik at vi kan stå sterkere rustet når vi møter på utfordringer i livet.

Landsforeningen 1001 dager startet i mars 2017 da Marita Helen Rendal, Lene Haugsdal, Grete Hove og Lena Engelsen ønsket fokus på mental helse under graviditet og etter fødsel.

 

Setter søkelyset på problematikken

Et viktig ledd i dette arbeidet er å sette denne problematikken på dagsorden i media. Foreningen har vært aktive i en rekke mediesaker siden de startet opp. Her er noen eksempler:

 

Vil redusere stigma rundt psykiske problemer

Nå håper de at den nye nettsiden vil gjøre at enda flere blir kjent med foreningens arbeid, og at de kan være med på å spre viktig informasjon.

Lena Engelsen forteller om dette:

Målet vårt fremover er å jobbe forebyggende, redusere stigma, øke kunnskap og få flere lavterskeltilbud til sårbare familier på plass.

På nettsidene kan du finne mye nyttig informasjon, blant annet om hjelp til selvhjelp, og om hvem man kan kontakte dersom man opplever psykiske vansker i svangerskap og tiden etter fødsel.  

 

Vil du vite mer?

Besøk www.landsforeningen1001dager.no.

Eller besøk deres Facebookside.

Les mer om samliv og foreldre

Samliv og foreldre

Hva er tilknytning?

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og…
Samliv og foreldre

De høysensitive barna

Å ha et sensitivt eller følsomt nervesystem medfører at du er bevisst på små nyanser i…