Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mange mennesker lever daglig med vold, trusler og krenkelser. Vold er noe mer enn fysiske slag og spark. Vet du egentlig hva psykisk vold er? Her leser du tegnene på at du (eller noen du kjenner) lever i et forhold preget av psykisk vold.

Bilde: Dreamstime (med lisens)Hvordan står det egentlig til?

Vi hører stadig om saker med familievold i mediene, men hva er det egentlig som skjuler seg bak disse uhyggelige historiene? Kommer vold som lyn fra klar himmel, eller kan det gi mening å se sykdomstegn i parforholdet selv uten at det først må skje fryktelige ting? 

Kanskje du hører til dem som "går på nåler" i forhold til din partner, og du har innimellom spurt deg selv spørsmålet om hva dette handler om. Kanskje du har slått deg til ro med at "det er min skyld", "jeg fortjener ikke bedre", og "det er uansett håpløst"?

Det kan være tøft å skulle begynne å kjenne etter på hva det egentlig er som foregår i parforholdet. Innerst inne vet du (eller frykter) at noe er riv ruskende galt i måten du blir behandlet på.

 

Hva er psykisk vold? 

Regjeringen skriver på sine nettsider følgende som er basert på Stortingsmelding 15 (2012-2013): Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner (1):

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil.
- Per Isdal

Volden har mange uttrykk. Psykolog Per Isdal opererer med fem ulike voldstyper: I tillegg til psykisk vold, har vi fysisk vold, seksuell vold, materiell vold, og latent vold.

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Det kan også være måter å styre eller dominere andre på, ved hjelpe av en bakenforliggende makt eller trussel. Det kan være snakk om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.

 

Varseltegn på at du er utsatt for emosjonelt misbruk

For å gjøre det litt enklere å ta stilling til om det du opplever faktisk kan være snakk om emosjonelt misbruk - eller psykisk vold om du vil - så kan du ta en kikk på denne listen, som blant annet er inkludert i Alternativ til Vold sin ressurshåndbok for familievernet (2).

Listen* er basert på spørreskjemaet Waltz-Rushe-Gottmans emotional abuse questionaire (EAQ) (3), og hvert enkelt spørsmål kan skåres fra 1 (stemmer ikke / aldri) til 5 (stemmer godt / veldig ofte):

 1. Jeg må gjøre bestrebelser for å unngå at partneren min blir sjalu.
 2. Min partner prøver å kontrollere hvem jeg tilbringer tiden min med.
 3. Min partner misliker mine venner.
 4. Min partner tror meg ikke når jeg snakker om hvor jeg har vært.
 5. Min partner klager på at jeg bruker for mye tid med andre mennesker.
 6. Min partner beskylder meg for å flørte med andre mennesker.
 7. I sosiale situasjoner, klager min partner over at jeg ignorerer ham / henne.
 8. Min partner mistenker meg for å være utro.
 9. Min partner fungerer som en detektiv, på stadig jakt etter ledetråder på at jeg har gjort noe galt.
 10. Min partner sjekker meg / kontrollsjekker meg.
 11. Partneren min hindrer meg i å gå steder jeg ønsker å gå.
 12. Partneren min hindrer meg fra å gjøre ting jeg ønsker å gjøre.
 13. Min partner sier jeg oppfører meg for forførende.
 14. Partneren min hindrer meg fra å bruke tid på de tingene jeg liker.
 15. Min partner truer med å ta bilnøklene hvis jeg ikke gjør som han/hun sier.
 16. Min partner truer med å ta penger hvis jeg ikke gjør som han/hun sier.
 17. Min partner hindrer meg fra å forlate huset når jeg vil.
 18. Min partner tar kontroll over telefonen min for å hindre meg i å bruke den.
 19. Min partner tar kontroll over bilen for å hindre at meg i å bruke den.
 20. Min partner truer med å koble ut telefonen.
 21. Min partner prøver med makt å begrense mine bevegelser.
 22. Min partner er sjalu.
 23. Partneren min hindrer meg fra å tilbringe tid med mennesker jeg velger.
 24. Partneren min prøver å få meg til å engasjere meg i seksuell aktivitet jeg ikke er komfortabel med.
 25. Min partner er ikke følsom for meg under sex.
 26. Min partner presser meg å ha sex etter en krangel.
 27. Min partner sårer meg med vilje under seksuell aktivitet.
 28. Jeg føler meg presset til å ha sex når jeg ikke vil.
 29. Selv mot min vilje, er vold en del av vårt seksualliv.
 30. Min partner prøver å "fange meg" i det jeg har sagt for å vise at jeg lyver.
 31. Min partner prøver å overbevise andre mennesker om at jeg er gal.
 32. Min partner forteller andre mennesker at det er noe galt med meg.
 33. Min partner sier ting til meg ut av ren trass.
 34. Min partner har fortalt meg at jeg er seksuelt lite attraktiv / skjemmende.
 35. Min partner har fortalt meg at jeg er seksuelt utilstrekkelig.
 36. Min partner fornærmer min religiøse bakgrunn eller tro.
 37. Min partner fornærmer min etniske bakgrunn.
 38. Min partner fornærmer min familie.
 39. Min parter overtaler meg til å gjøre ting som gjør meg dårlig.
 40. Min partner forteller meg at ingen andre noensinne ville ha meg.
 41. Min partner ydmyker meg foran andre.
 42. Min partner presser meg til å gjøre nedverdigende ting.
 43. Min partner stiller spørsmål ved min forstand.
 44. Min partner forteller andre mennesker personlige opplysninger eller hemmeligheter om meg.
 45. Min partner banner til meg.
 46. Min partner angriper min personlighet verbalt.
 47. Min partner har fornærmet meg ved å fortelle meg at jeg er inhabil / ikke kan tas på alvor.
 48. Min partner latterliggjør meg.
 49. Partneren min tvinger meg til å gjøre ting som er mot mine verdier.
 50. Min partner stiller spørsmål ved om min kjærlighet er sann.
 51. Min partner sammenligner meg med andre partnere på en ufordelaktig måte.
 52. Min partner truer meg fysisk under krangel.
 53. Min partner advarer meg at hvis jeg fortsette å gjøre noe, vil han/hun utøver vold imot meg.
 54. Våre krangler eskalerer og kommer ut av kontroll.
 55. Jeg er aller mest bekymret når partneren min er rolig.
 56. Min partner kjører uvørent eller for fort når han / hun er sint.
 57. Min partner truer med å skade noen jeg bryr meg om.
 58. Min partner skader med vilje ting som er verdifulle for meg
 59. Min partner truer med å ødelegge ting som er verdifulle for meg.
 60. Min partner ødelegger ting i vårt hjem.
 61. Min partner truer med å ødelegge min eiendom.
 62. Min partner gjør grusomme ting med kjæledyr.
 63. Min partner truer med å skade dyr jeg bryr meg om.

 

Summen av disse spørsmålene kan gi en god pekepinn på hvordan det står til i forholdet deres, og hvor vidt du er utsatt for (eller utsetter partneren for) det som egentlig kan kalles psykisk vold, eller emosjonelt misbruk.

*NB: dette er ingen formell oversettelse av testen.

 

Hvem er egentlig den voldelige mannen... eller kvinnen?

Ja, hvem er den voldelige mannen (eller kvinnen for den saks skyld)? Dette spørsmålet har psykolog Per Isdal i Alternativ til Vold sagt mye klokt om, og vi har tidligere skrevet om hvordan han har beskrevet hvem den voldelige mannen er.

Her er mer aktuell informasjon om vold og sinneproblemer:

 

 1. Du kan lese mer om hvordan barn kan oppleve det å leve i familier med voldsproblematikk
 2. Strever du selv med sinneproblemer anbefaler vi denne siden som omhandler hva du selv og partneren kan gjøre for å få kontroll over disse problemene.
 3. Her finner du filmer om vold og sinneproblemer.

 

Kilde:

 1. Hva er vold? Fra Stortingsmelding 15 (2012-2013): Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Regjeringen.no
 2. Alternativ til Vold sin ressurshåndbok for familievernet
 3. Waltz-Rushe-Gottman Emotional Abuse Questionnaire (EAQ)

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samliv og foreldre