Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Barnets opplevelser i møte med sine foreldre har betydning for hjernens utvikling. Gode, støttende intervensjoner viser lovende effekter i å bidra til å normalisere en hjerne som har tatt skade.

Dette er noe av det som kommer fram fra et foredrag fra Philip Fisher, som er psykolog og professor ved Harvard University, og som holdt foredrag ved Barn- og unge-kongressen i Bergen denne uken.I foredraget viser han til tre videoer som er laget ved "Center on the Developing Child" ved Harvard, og som gir nyttig informasjon om hvordan barnehjernen utvikler seg i samspillet med omsorgsgivere.

 

Efaringer påvirker hjernens utvikling

I denne videoen blir det sett på hvordan hjernen utvikler seg i barndommen. Et viktig poeng er at hjernen er bruksavhengig, det vil si at den påvirkes av barnets erfaringer. Dt godt grunnlag beskytter mot senere vansker, mens tidlig ustabilitet og svikt kan gi risiko for problemutvikling.

 

En type samspill mellom barn og foreldre som har betydning

I denne videon framheves betydningen av hvordan foreldre og barn samhandler. Denne samhandlingen påvirker barnets utvikling av eksekutive funksjoner (styringsfunksjoner), som handler om evnen til å kontrollere impulser, arbeidsminne, og kognitiv fleksibilitet. Imidlertid er det ikke bare erfaringer i tidlig barndom som har betydning.

Det er også betydningsfullt med godt og støttende samspill gjennom hele barndommen, og også i ungdomstiden - som er preget av en ombygging av hjernen. Denne ombyggingen gjør ungdomstiden særlig sårbar, men gir også rike muligheter for å gi virksom hjelp til unge som har hatt en vanskelig start i livet.

 

Den negative betydningen av toksisk stress

I denne videoen ses det særlig på betydningen av toksisk stress. Toksisk stress er et begrep som handler om når barn opplever å aldri klare å roe ned stressresponsen, slik at stressnivået blir kunstig høyt over lengre tid.

Dette handler ikke bare om å bli utsatt for traumatiserende hendelser, men også om fravær av beskyttende relasjoner med voksne. Toksisk stress har betydning for hjerneutvikling på lang sikt, og er derfor et viktig tema.

 

Gode intervensjoner har betydning

I foredraget trekker Fisher også fram forskning på effekten av intervensjoner inn imot foreldre og familier i risiko. Han viser til konkrete resultater som har vist gode effekter i å normalisere avvikende hjerneutvikling hos fosterbarn som har tidligere erfaring med sviktende omsorg av ulik grad. 

Du kan lese mer om noen av disse studiene her: 

Det finnes ellers mye informasjon på nettsidene til Center on the Develping Child (Harvard). Ikke minst har de utarbeidet flere ressurser som kan være til å hjelp i arbeidet med å støtte sårbare barn. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samliv og foreldre

Samliv og foreldre

Hva er tilknytning?

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og…