Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterForeldrerollen kan være vanskelig og ingen foreldre er perfekte. I denne videoen får du en fin illustrasjon av en vanlig situasjon hvor en som forelder mister fotfestet og opptrer på en måte som skaper dårlige følelser hos både barnet og den voksne - og om hvordan en emosjonsfokusert tilnærming kan vende vanskelige situasjoner til å gi en gjensidig trygghet både hos barnet og den voksne.

Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi skriver på sin Youtube-kanal om filmen:

Dette er en film som demonstrerer EMOSJONSVEILEDNING. Emosjonsveiledning er en av av fire hovedelementer ved Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT). De andre er reparasjon, atferdsveiledning og blokkeringer.

 

Her ser du filmen

 

Vil du vite mer om Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT)?

På nieft.no (Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi) skriver de om EFFT:

Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.

Målet med metoden er å støtte foreldre og omsorgspersoner til å påta seg rollene som aktive agenter i forhold til å reparere og hjelpe barn med hensyn til barnets symptomer - enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, etc. og til å veilede barna i forhold til å håndtere barns stress, følelser og emosjonelle smerte.

De skriver videre på sin Youtube-kanal:

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om EFFT, kan du kontakte oss på [email protected] eller besøke vår hjemmeside www.nieft.no

 

Husker du denne?

Norsk institutt for emsjonsfokusert terapi har tidligere delt denne videoen, om Alfred og skyggen, som er en liten film om følelser.


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…