Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Foreldrerollen kan være vanskelig og ingen foreldre er perfekte. I denne videoen får du en fin illustrasjon av en vanlig situasjon hvor en som forelder mister fotfestet og opptrer på en måte som skaper dårlige følelser hos både barnet og den voksne - og om hvordan en emosjonsfokusert tilnærming kan vende vanskelige situasjoner til å gi en gjensidig trygghet både hos barnet og den voksne.

Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi skriver på sin Youtube-kanal om filmen:Dette er en film som demonstrerer EMOSJONSVEILEDNING. Emosjonsveiledning er en av av fire hovedelementer ved Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT). De andre er reparasjon, atferdsveiledning og blokkeringer.

 

Her ser du filmen

 

Vil du vite mer om Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT)?

På nieft.no (Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi) skriver de om EFFT:

Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.

Målet med metoden er å støtte foreldre og omsorgspersoner til å påta seg rollene som aktive agenter i forhold til å reparere og hjelpe barn med hensyn til barnets symptomer - enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, etc. og til å veilede barna i forhold til å håndtere barns stress, følelser og emosjonelle smerte.

De skriver videre på sin Youtube-kanal:

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om EFFT, kan du kontakte oss på post@nieft.no eller besøke vår hjemmeside www.nieft.no

 

Husker du denne?

Norsk institutt for emsjonsfokusert terapi har tidligere delt denne videoen, om Alfred og skyggen, som er en liten film om følelser.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om samliv og foreldre

Samliv og foreldre

Hva er tilknytning?

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert menneskebarn: Behovet for beskyttelse og…