hjelptilhjelp banner

Undertittel: Forebygging av overgrep mot barn og unge. Boken omtales av Haugen bok på følgende måte.

Denne boken ønsker å gi alle som er i kontakt med barn og unge en veiledning i hva man kan gjøre dersom man får mistanke om eller er usikker på om et barn er utsatt for overgrep. Det man som barn opplever i de tidlige årene i oppveksten, er med på å avgjøre hvor godt vi håndterer belastninger senere i livet.Hvilke tegn skal man se etter og hva kan man gjøre for å hjelpe et barn som har vært utsatt for overgrep? Hva skjer fra en sak blir anmeldt til den eventuelt går igjennom en rettsgang?

Flere journalister, politi og advokater har bidratt med sine historier fra virkeligheten for å illustrere viktigheten av å verne om våre mest sårbare.

Annonse: Haugen Bok