facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om
selvmord og selvskading

Siste nyheter om selvmord og selvskading - Siste nyheter om psykisk helse


Hvert år dør flere i selvmord enn i krig og drap til sammen. Verdens helseorganisasjon anslår at ett menneske dør i selvmord hvert 40. sekund  

Dette kommer fram i en nyhetssak fra TV2.no. De skriver at bare i Norge har mer enn 6500 personer tatt sitt eget liv siden 2000. I løpet av 2010, som er det siste året Statistisk sentralbyrå har oversikt over, mistet 548 livet i selvmord.Statistikken viser også at flere menn enn kvinner begår selvmord, og spesielt unge menn topper statistikken.

 

Unge menn topper selvmordsstatistikken

I løpet av 2010 tok 59 unge norske menn i alderen 15-24 år sitt eget liv, mot 13 unge kvinner.

For befolkningen som helhet, ligger vi midt på treet i selvmordsstatistikken i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Men i gruppen unge menn ligger vi fortsatt høyt, sier professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Nesten fem ganger så mange unge menn tar sitt eget liv i løpet av et år, sammenlignet med unge kvinner. 

Hvorfor tar menn selvmord oftere?

Fra andre situasjoner vet vi at menn sjeldnere søker hjelp, dette vil nok også gjelde unge menn, sier Erlend Mork ved Nasjonalt senter for selvmordsforksning og forbygging. Han legger til:

Historisk sett vet vi også at menn oftere tyr til mer alvorlige metoder når de sliter med selvmordstanker. 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert