hjelptilhjelp banner

Hvert år dør flere i selvmord enn i krig og drap til sammen. Verdens helseorganisasjon anslår at ett menneske dør i selvmord hvert 40. sekund  

Dette kommer fram i en nyhetssak fra TV2.no. De skriver at bare i Norge har mer enn 6500 personer tatt sitt eget liv siden 2000. I løpet av 2010, som er det siste året Statistisk sentralbyrå har oversikt over, mistet 548 livet i selvmord.Statistikken viser også at flere menn enn kvinner begår selvmord, og spesielt unge menn topper statistikken.

 

Unge menn topper selvmordsstatistikken

I løpet av 2010 tok 59 unge norske menn i alderen 15-24 år sitt eget liv, mot 13 unge kvinner.

For befolkningen som helhet, ligger vi midt på treet i selvmordsstatistikken i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Men i gruppen unge menn ligger vi fortsatt høyt, sier professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Nesten fem ganger så mange unge menn tar sitt eget liv i løpet av et år, sammenlignet med unge kvinner.

 

Hvorfor tar menn selvmord oftere?

Fra andre situasjoner vet vi at menn sjeldnere søker hjelp, dette vil nok også gjelde unge menn, sier Erlend Mork ved Nasjonalt senter for selvmordsforksning og forbygging. Han legger til:

Historisk sett vet vi også at menn oftere tyr til mer alvorlige metoder når de sliter med selvmordstanker.

 

Kilde

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

Pasientene ingen vil hjelpe

Som helsepersonell har jeg plastret mange sår. Men som pasient opplever jeg at personalet…
Selvmord / selvskading

Grunner til selvskading

I et innlegg i BTbatt idag, skriver Jill Markussen (18) om selvskading. Det er ikke…