Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I forrige uke la regjeringen for første gang frem en handlingsplan mot selvskading. Første tiltak i planen er å styrke ordningen med psykologer i kommunen.

Det var helse- og omsorgsminister Bent Høie som i forrige uke la frem en handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading ifølge VG.no.Det er den første handlingsplanen mot selvmord som legges fram siden den forrige ble avsluttet for 12 år siden - i 2002. Det er første gang selvskading er inkludert, og planen inneholder til sammen 29 tiltak.

Første tiltak omhandler styrking av ordningen med psykologer i kommunen. 

 

- Behov for større åpenhet og kunnskap om selvskading

VG.no intervjuer i denne sammenheng 27 år gamle Ida Storm fra Tvedestrand, som ifølge VG.no har diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse, som tidligere har opplevd mobbing, og som begynte med selvskading da hun var 10 år gammel.

Ida Storm forteller til VG.no:

Jeg skulle ønske det var mer åpenhet rundt selvskading, jeg visste ikke hva jeg slet med eller hva jeg kunne gjøre for å få hjelp.

 

Selvskading er utbredt blant ungdom

Hun er ikke alene om å ha opplevd problematikk knyttet til selvskading.

Rundt en av ti norske ungdommer i alderen 15-17 år har forsøkt å ta sitt eget liv eller skadet seg selv, skriver VG.no.

Hun er derfor glad for at regjeringen ønsker å ta tak i problemene, og at de legger til rette for større åpenhet om teamer som selvmord og selvskading.

Det er mye uvitenhet rundt dette temaet, og det er veldig bra med all oppmerksomhet som kan bidra til økt åpenhet, forteller Ida Storm til VG.no.

 

Dette er regjeringens 29 tiltak mot selvmord og selvskading

 • Tiltak 1: Utvide målgruppen og styrke det tverrfaglige samarbeidet for tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgtjenestene. Rekruteringstilskudd»
 • Tiltak 2: Styrke skolehelsetjenesten i den videregående skolen
 • Tiltak 3: Utvikle en metodisk tilnærming for å oppdage og følge opp elever
 • med psykiske helseproblemer
 • Tiltak 4: Gjennomføre oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013–2016)
 • Tiltak 5: Implementere ny veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid
 • Tiltak 6: Gjennomføre prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge»
 • Tiltak 7: Etablere et samarbeidsforum mellom Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Tiltak 8: Utarbeide et felles rundskriv om samarbeidet mellom barnevernet og psykiske helsetjenester
 • Tiltak 9: Utarbeide og implementere pilotprosjekt rettet mot risikoutsatte barn og unge
 • Tiltak 10: Implementere traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspoliklinikker
 • Tiltak 11: Forebygge selvmord og overdosedødsfall blant innsatte i fengsel
 • Tiltak 12: Støtte til å utvikle aktiviteter og tiltak for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning blant eldre
 • Tiltak 13: Utvikle verktøy for pasientforløp i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Tiltak 14: Utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til at flere søker helsehjelp
 • Tiltak 15: Utarbeide veileder for helsetjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
 • Tiltak 16: Revidere og implementere veileder for psykososiale tiltak ved ulykker, kriser og katastrofer
 • Tiltak 17: Vurdere forskriftsfesting av kommunale psykososiale kriseteam
 • Tiltak 18: Støtte utvikling av samarbeidsprosjekter om sorg mellom bruker og kompetansemiljøer
 • Tiltak 19: Bestille kunnskapsoppsummering om selvskading og selvmordsatferd
 • Tiltak 20: Utarbeide veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord
 • Tiltak 21: Vurdere å utarbeide retningslinje for utredning, oppfølging og behandling av selvmordsforsøk og selvskading
 • Tiltak 22: Øke tilgjengeligheten til kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»
 • Tiltak 23: Utvikle og implementere kompetansehevende tiltak i kommunale tjenester
 • Tiltak 24: Arbeide for at forebygging av selvmord og selvskading inkluderes i undervisningsprogrammene
 • Tiltak 25: Utvikle kompetansehevende tiltak i TSB og kommunal rustjenester
 • Tiltak 26: Utvide tilskuddsordningen «Nasjonale tiltak mot selvmord»
 • Tiltak 27: Integrere bruker- og erfaringskompetanse i kunnskapsgrunnlaget
 • Tiltak 28: Gjennomgå lovverk for dokumentering av selvmordsatferd og selvskading
 • Tiltak 29: Igangsette prøvedrift av kartleggingssystem for selvmord i psykisk
 • helsevern

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

App skal forhindre selvmord

Sørlandet sykehus lanserer en app som kan redde liv. Appen, som kan lastes ned på…
Selvmord og selvskading

App mot selvskading

- Vi har utviklet en app mot selvskading. Når de vonde følelsene kommer, kan appen spille…