hjelptilhjelp banner

Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Denne effektive arbeidsboken gir på mange måter en ny innfallsvinkel og forståelsesmåte, ved å vise at selvskadingen ikke er meningsløs, men for noen kan hende den eneste tilgjengelige og effektive mestringsstrategien i en overveldende og vanskelig livssituasjon.Boka gir oss også mulighet til å se at selvskading ikke er så fjernt og fremmed som vi ofte later til å tro. Mange gjør seg nytte av de samme prinsippene når de kommer i vanskelige livssituasjoner, uten å tenke over det.

Denne boka er bygd opp som en arbeidsbok, og det er tanken at leseren skal kunne bruke den aktivt ved å tegne og skrive i den.

Det er vårt håp at også fagfolk skal kunne ha nytte av de erfaringene og tankene den formidler, slik at de bedre skal bli i stand til å møte pasienter med selvskading til en felles forståelse av hva det dreier seg om.

Annonse: Tradetracker

Videoer om selvmord og selvskading

Flere bøker om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading