Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det bør være mulig å omtale selvmord som de tragiske hendelsene de er, og samtidig behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig.

Bilde: av Sharosh Rajasekher på UnsplashDette synspunktet kommer fram i et innlegg av psykolog Ole Jacob Madsen på Aftenposten.no.

 

Selvmordsraten i Norge er nærmest uendret

Han skriver:

Selvmord er blitt behørig kommentert i norske medier i tiden etter Ari Behns tragiske bortgang. Den 10. januar kunne man i en nyhetssak i Aftenposten lese følgende:«Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 674 mennesker tok sitt eget liv i Norge i 2018. Sammenlignet med tallet fra 1998, da 549 mennesker tok sitt eget liv, er dette en økning på ca. 22,8 prosent».

Madsen understreker at tallene er korrekte og den prosentvise økningen likeså. Men han legger til:

Likevel kan faktaopplysningen virke misledende. Hvorfor? Jo, fordi man unnlater å nevne at i perioden mellom 1998 og 2018 økte også Norges befolkning med nesten én million mennesker.

Dersom vi tar hensyn til befolkningstall, er selvmordsraten i 1998 og i 2018 tilnærmet lik med rundt 12,9 selvmord pr. 100.000 innbyggere.

 

Bilde: Statistikk over selvmordsrater i Norge 1998-2018

Når man spesifiserer tidsrommet for statistikken til å se på utviklingen i selvmordsrater i Norge fra 1998 til 2018 (i tråd med hva Ole Jacob Madsen viser til), så viser tallene at det har vært veldig små (eller ingen) endring i selvmordsraten i Norge i dette tidsrommet (se bildet under).

selvmord statistikk 1998 2018 c

Bildet: Laget av hjelptilhjelp.no, på bakgrunn av tall fra statistikkbank.fhi.no (NB: For å gjenskape statistikken må du velge fra "Dødsår" tidsrommet 1998 til 2018)

 

Utvikling over lengre tid

På Statistikkbank.fhi.no er det også mulig å generere en graf for utvikling i selvmordsrater over lengre tid. På grafen under kan vi se hvordan raten i følge denne statistikken har variert over tid i Norge. Den gule linjen er for menn, mens den grønne er for kvinner. 

selvmord 1969 2018

Bildet: Generert fra statistikkbank.fhi.no  

 

 

Heller ikke økning i selvmord internasjonalt

Han imøtegår også påstanden om at selvmord er i dramatisk økning internasjonalt. 

Ole Jacob Madsen skriver:

[Det er] uheldig når man i saker om selvmord bruker statistikk, men ikke omtaler hele bildet eller feilinformerer.

Mellom 2010 og 2016 falt den globale selvmordsraten med 9,8 prosent. Samtlige regioner har en nedgang i selvmordsraten i befolkningen, med unntak av Amerika der land som USA har hatt en økt selvmordsrate på 2010-tallet.

 

Bildet: Selvmordsrater i verden 2010-2016

who selvmordsrater statistikk

Bildet: Hentet fra WHO-rapport

 

Om vi går inn på rapporten fra Verdens Helseorganisasjon som han viser til, så konkluderer denne med en viss negangen i selvmordsratene internasjonalt (med unntak av Amerika). Samtidig er rapporten tydelig på at nedgangen ikke har vært tilfredsstillende i forhold til hvilke målsetninger man har satt, og derfor at selvmordsforebygging fremdeles må ha høy prioritet i årene som kommer.

 

Selvmordsforebygging må være et viktig satsningsområde

Madsen poengterer også i sitt innlegg at selvmordsforebygging må tas på høyst alvor - både i Norge og internasjonalt. Han skriver om dette:

Det kan kanskje virke provoserende å skulle problematisere selvmordsstatistikk på denne måten, som om jeg sier at selvmord ikke er et så stort problem likevel.

[Men] alle selvmord er tragiske [hendelser], skjebner som i seg selv burde være mer enn nok til å vekke engasjement for saken.

Hans oppfordring ligger likevel i at vi må behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig og heller ikke tildekke utviklingstrekkene som tross alt kan gi håp for fremtiden.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

App mot selvskading

- Vi har utviklet en app mot selvskading. Når de vonde følelsene kommer, kan appen spille…
Selvmord / selvskading

Grunner til selvskading

I et innlegg i BTbatt idag, skriver Jill Markussen (18) om selvskading. Det er ikke…