Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forlaget omtaler boken slik:

Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Med tanke på de sterke reaksjonene selvmord og selvmordsplaner skaper, er det viktig at helsearbeidere på forhånd har tenkt gjennom temaer knyttet til selvmord, slik at retningslinjer for videre arbeid kan etableres.Dette er i hovedsak en praktisk bok, hvor forfatteren bidrar med tanker og behandlingsforslag som er til nytte for helsepersonell. Her gis det ideer til hvordan man kan gi mennesker tillit til livet som mulighet, men det vises også hvordan personalet kan ivaretas etter et selvmord eller selvmordsforsøk. Et eget kapittel er viet eksempler fra behandlingssituasjoner.

Boken retter blant annet søkelys mot:. Relasjonen mellom pasient og helsearbeider. Årsaker til selvmord. Etiske og juridiske utfordringer. Praktisk selvmordsforbygging. Følelser og reaksjoner ved selvmord.

Boken kom første gang i 1993, og foreligger nå i tredje utgave. Revisjonen har tatt utgangspunkt i nye helselover og nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Pasientrettighetsloven og helsepersonelloven stiller krav om informasjon til pasienter og pårørende, i tillegg er fokuset på brukermedvirkning viet større plass.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om selvmord og selvskading