hjelptilhjelp banner

Filmen LEVE er laget for å fremme åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker. Filmen er laget i samarbeid mellom Røde Kors Ungdom, Røde Kors, Stiftelsen Olafs Minnefond og Unge LEVE.

 

Filmen viser fire unge personer som snakker om sine opplevelser med selvmordstanker og om sine egne selvmordsforsøk. 

Trenger du noen å snakke med kan du ringe Hjelpetelefonen på 116 123 der er det åpent hele døgnet alle daget i året. 
Du kan også ta kontakt med Kors på Halsen på www.korspahalsen.no. Der finnes det egen anonym chattetjeneste for deg under 18 år.

 

Kilde:

  • Youtube.com

Videoer om selvmord og selvskading

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

App mot selvskading

- Vi har utviklet en app mot selvskading. Når de vonde følelsene kommer, kan appen spille…