Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Seks unge menn tar livet sitt i Norge hver måned. Slik har det vært i mange år. Nå er forskere på sporet av hvorfor.Dette skriver forskning.no i en forskningsartikkel som fokuserer på selvmord blant unge menn.

 

Stabile selvmordstall tross nasjonal handlingsplan

Forskning.no skriver videre at Norge var et av de første landene i verden som etablerte nasjonale handlingsplaner mot selvmord i 1994, men likevel har selvmordstallene holdt seg noenlunde stabile. Det er særlig knyttet stor bekymring til de unge mennene.

Det forteller forsker og psykolog Mette Lyberg Rasmussen ved Folkehelseinstituttet til forskning.no, som understreker at selv om Norge har bygd opp tilbudet innen psykisk helsevern - men at det i liten grad ser ut til å ha gjort noe med selvmordstallene.

Forskeren oppfordrer til å flytte fokus over på å forsøke å forstå hvorfor mennesker tar livet sitt. I stedet for å ha fokus på en bestemt psykisk lidelse, bør man se på hva som personlighetsmessig kjennetegner de som tar selvmord.

Film: Landsforbudet for etterlatte ved selvmord (LEVE) - informasjonsfilm

 

Problemer med å regulere skam og sinne etter nederlag eller avvisning

Det er mange eksempler på at unge menn som tilsynelatende framstår som velfungerende, plutselig og uventet for omgivelsene, velger å avslutte livet.

Forsker og psykolog Mette Lyberg Rasmussen viser til at det kan være vanskelig å fange opp at noe er galt i forhold til disse mennene:

Verken nær familie, venner eller tidligere kjærester forsto i forkant av selvmordet  at mennene, som var veldig prestasjonsorienterte, var i alvorlig krise, forteller hun til forskning.no.

Med andre ord var det ikke tydelige tegn på psykisk lidelse hos mange av disse mennene, men tvert imot var følgende personlighetstrekk ofte framtredende:

Disse unge mennene synes å ha lite å gå på, dersom de ikke lykkes med målsettinger eller blir avvist. I slike situasjoner oppstår en sterk følelse av skam og mye sinne, som de verken er i stand til å håndtere eller regulere.

 

Viktig å fange opp tegn på fortvilelse og desperasjon

Nyere studier viser at opptil 40 prosent av personer som tar livet sitt  ikke har noen identifiserbar psykisk lidelse i forkant. Svært mange av de unge mennene som tar livet sitt, var ikke i kontakt med psykisk helsevern i tiden før selvmordet.

Ifølge forskeren er det sjelden at de unge mennene har gitt utrykk for noen direkte planer om å ta livet sitt.

De etterlatte forteller derimot om noen indirekte tegn i perioden før selvmordet, knyttet til hvordan de opplevde at den unge mannen uttrykker desperasjon, og snakker om ting han burde håndtert annerledes, sier Rasmussen

Hun legger til at pårørende og nære personer kan være viktige i å møte mennene i deres fortvilelse og desperasjon, og at det er spesielt viktig å ta tak i uttalelser en stusser på, magefølelser som gjør en urolig, og å utforske disse direkte med vedkommende, der og da. 

 

Kilder:

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

App skal forhindre selvmord

Sørlandet sykehus lanserer en app som kan redde liv. Appen, som kan lastes ned på…
Selvmord / selvskading

Den siste samtalen

Lene Juliane Skjønsberg forlot sin deprimerte sønn på venterommet på psykiatrisk…