Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, og er oftere ruspåvirket.

Dette skriver Dagbladet.no i en fin artikkel om selvmord. 

Flest menn tar livet sitt

De skriver videre:

Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge, og nesten 400 av dem begås av menn. I følge Folkehelseinstituttets beregninger behandler helsetjenestene årlig mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk.

I artikkelen intervjues Lars Mehlum. Han er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

 

Skal ikke vise sårbarhet

Han forteller til Dagbladet.no:

Det siste en tenåringsgutt vil, er å bli oppfattet som lite maskulin. Litt forenklet kan man si at idealene som framstilles i populærkulturen sier at gutter og menn skal være kule, populære og pene - de skal fikse alt og ikke være sårbare. Det er ikke forenelig med å gråte. 

Og han utdyper:

Når mange menn har større vansker enn kvinner med å vise at de har det vondt, kan de derfor også bli mer sårbare for selvmord.

 

Ofte impulsivt

I artikkelen kommer det videre fram at selvmord ikke nødvendigvis er planlagt. De skriver:

For mange ungdommer og unge voksne kan selvmord være et resultat av en impulshandling i en akutt og vanskelig situasjon.

Men måten det skjer på er ofte forskjellig mellom menn og kvinner. Mehlum forteller:

Gutters valg av metode gir høy risiko for død, mens jenter oftere velger metoder som er mindre raske og endelige. Det innebærer også at jenter har større mulighet til å ombestemme seg, søke hjelp, bli funnet eller for ikke å dø av handlingen.

 

Forsterket av rus

Mehlum forteller at mange selvmord blir gjort i ruspåvirket tilstand, både for menn og kvinner. Imidlertid tar menn omtrent dobbelt så ofte selvmord i ruset tilstand som det kvinner gjør. Han forklarer:

I beruset tilstand kan følelser som tristhet og håpløshet bli forsterket. Rusen gjør at man kan miste kontrollen over de sterke følelsene, og handle på følelser som man ikke hadde gjort ellers.

Andre er redde for å dø og drikker seg til mot for å klare å gjennomføre handlingen. Vi ser også at tunge rusmisbrukere avslutter livet fordi rusmisbruket over tid har så mange negative følgetilstander, som helseplager, økonomiske problemer, stigmatisering, sosial utstøtelse, isolasjon og skam. 

 Vil du lese hele artikkelen? Du finner den her

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om selvmord og selvskading