Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ABC i sinnemestring er et terapeutisk vertkøy for foreldre til å få hjelp til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna, og hvor arbeid med sinnemestring står sentralt. 

ABC-metoden for sinnemestring er utarbeidet av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra BUFdir. Metoden er beskrevet på nettsiden www.littsint.no, hvor man finner både selvhjelpsmateriell tilknyttet metoden, og materiell som kan brukes av terapeuter i møte med familier hvor sinneproblemer er en del av problemet som det søkes hjelp i forhold til. Foreldrebrosyren for ABC-modellen innleder slik: 

Det står respekt av foreldre som ønsker å jobbe med seg selv for å bedre hverdagen til barna. Denne veilederen presenterer en kognitiv modell for sinnemestring. Modellen blir illustrert gjennom en time med ”Elin”. Veilederen er laget som et hjelpemiddel til å holde struktur og fokus i arbeidet med å mestre sinnet.

 

  1. ABC i sinnemestring - del 1

  2. ABC i sinnemestring - del 2

 

Hvorfor jobbe med sinnemestring?

Littsint.no skriver om dette:

Sinne er en normal følelse som vi alle har. Spørsmålet er derfor ikke om vi er sinte, men hva som skaper sinne og om vi opplever å ha kontroll over det. Sinne kan være en nødvendig markering av grenser for både voksne og barn. Barn trenger trygge voksne som setter forutsigbare grenser. Det sinnet denne veilederen fokusere på, er det sinnet som blir uforutsigbart for barnet.

 

Bruker kognitiv terapi som forståelsesramme

Littsint.no beskriver:

Modellen tar utgangspunkt i at vi alle har en indre samtale med oss selv. Vi fortolker situasjoner vi står i hele tiden. Fortolkningene er preget av automatiske tanker som ofte er lite bevisste. For eksempel ”Jeg er dum, ingen hører på meg, hun bryr seg ikke om meg” etc. I kognitiv terapi er fokuset rettet mot å jobbe med de automatiske tankene og fortolkningene og vise hvordan endring i tanker kan føre til endring i følelser.

Målet er å få kunnskap om hvilke tanker som hemmer eller fremmer sinnemestring. ABC modellen er mye brukt i kognitiv terapi for å jobbe systematisk med endring av negative automatiske tanker.

 

Littsint.no

Fra littsint.no kan du laste ned en gratis E-bok «Foreldreveileder i sinnemestring». E-boken inneholder 10 videosnutter som er hentet fra en sinnemestringsterapi. Videosnuttene formidler en godt dokumentert modell for sinnemestring på en konkret måte. Littsint.no skriver:

Målet med hjemmesiden littsint.no og E-boken er å nå ut med psykologisk kunnskap og metode til foreldre, som ett verktøy til å hjelpe seg selv med å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. Om du ønsker mer hjelp til mestring av sinne er familievernet i Norge kurset i metoden som blir presentert i E-boken.

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer / vold

Å leve med en voldelig mann

Mimi og "Oda" var begge forelsket i samme mann, på ulik tid. De fikk begge erfare hva det…