Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

I denne boken forteller Jesper Juul hvordan vi kan støtte barn og unge i å utvikle et sunt forhold til sin aggresjon. Han viser hvordan dagens praksis med å beskrive barnet som problemet kun vil forsterke en negativ spiral, med mer av den destruktive aggresjonen. Han kaller denne ansvarsfraskrivelsen fra det voksne samfunnet for et aggressivt overgrep og maner til snarlig endring i måten vi forholder oss til barn og unges aggresjon. Dette er kanskje Jesper Juuls viktigste bok! Fra Finn Skårderuds forord:

Så klart. Jesper Juul skriver det så klart. Og han ser klart det vi selv ikke har sett så klart. Vi blir nødt til å stanse opp. Vi må kjenne etter og tenke oss om. En av tankene er både interessant og urovekkende. Driver vi langsomt og snevrer inn rommene for akseptable følelser? Hvor mye sinne skal vi tåle hos et barn? Og hvilke andre følelser forsøker vi å få vekk?

Denne boken hevder at mange foreldre, pedagoger og klinikere er i ferd med å gjøre aggresjon hos barn til et tabu. Og at et slikt barn, altså et som skriker, raser, trasser intenst eller også biter og slår, risikerer å bli gjort til et case, en klient eller en aldri så liten pasient. Det hele er alt annet enn uproblematisk. Å tabuisere barnlig sinne, i form av å mene at det per definisjon er uønsket, er å miste blikket for barnets sinn. Det er så enkelt som at det jo kan være gode, og ikke bare dårlige grunner til at et barn er sint. Eller simpelthen at sinne er helt naturlig. Et barn er per definisjon uferdig og umodent. I det ligger det ikke minst at det mangler de modne verktøyene til å kommunisere, som å ha et avansert språk for følelser. Og det betyr at det mangler evner til å regulere disse følelsene slik vi helst ser oss voksne. Å tabuisere barnlig sinne er å tabuisere barnesinnet.

I denne boken, som nærmest har karakteren av en pedagogisk pamflett, minner forfatteren oss på at det er forskjeller på konstruktiv og destruktiv aggresjon. Når vi taler om tabuer, har det ofte handlet om seksualitet. Tabuisering av seksualitet tar bort nytelse og nærhet, skriver Jesper Juul, men når vi tabuiserer barnets aggresjon, kan vi ta bort sunn selvutvikling. Selvfølelse og trygghet i sosiale situasjoner tilhører kompetansene i det sunne psykologiske selvet.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om sinneproblemer og vold