hjelptilhjelp overst 4

Finn psykisk hjelp og kurs

FINN HJELP / KURS AVANSERT SØK
 
 

Registrer nytt hjelpetilbud / kurs (gratis)

 

 

 

 Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Boken berører flere sentrale problemstillinger når det gjelder psykologisk forståelse av aggresjon hos mennesker. 
Tema som definisjon, begrepsavklaring, klassifikasjon, forskningsmetode og etiologi er belyst fra forskjellige teoretiske perspektiver. 
Gjennom å analysere de mest sentrale teorier og deres årsaksforklaringer, søker forfatteren å presentere teoretisk forståelse av hvorfor og hvordan mennesket utvikler agressiv adferd. Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi, Høgskolen i Molde.

Annonse: Tradetracker

Les også