hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Boken berører flere sentrale problemstillinger når det gjelder psykologisk forståelse av aggresjon hos mennesker. 
Tema som definisjon, begrepsavklaring, klassifikasjon, forskningsmetode og etiologi er belyst fra forskjellige teoretiske perspektiver. 
Gjennom å analysere de mest sentrale teorier og deres årsaksforklaringer, søker forfatteren å presentere teoretisk forståelse av hvorfor og hvordan mennesket utvikler agressiv adferd. Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi, Høgskolen i Molde.Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om sinneproblemer og vold