facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om sinneproblemer og vold

Siste nyheter om sinneproblemer og vold - Siste nyheter om psykisk helse


RVTS Vest har utviklet en kurspakke for medlemmer av tverretatlige konsultasjonsteam for vold og overgrep. I denne forbindelse er det laget fire informasjonsfimer som gir nyttig informasjon om avdekkende samtaler med barn.

Dette skriver RVTS Vest på sine nettsider.Vi ønsker å dele disse filmene nå, da vi ser at mange kan ha nytte av dem, sier Inge Nordhaug, leder for fagteam vold og seksuelle overgrep og primus motor for dette prosjektet, sammen med Reidun Dybsland, barnevernspedagog i samme teamet ifølge RVTS Vest.

Vi har lagt dem fritt på YouTube, men ønsker med dette å sette dem i en sammenheng og vise hvordan de kan brukes.

 

Filmer om avdekkende samtaler med barn

Film 1: Fra bekymring til handling 

Film 2: Gode og vonde hemmeligheter 

Film 3: Kommunikasjon som åpner

 

Film 4: Kommunikasjon som lukker

 

Kilder:

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om sinneproblemer og vold

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter