Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

RVTS Vest har utviklet en kurspakke for medlemmer av tverretatlige konsultasjonsteam for vold og overgrep. I denne forbindelse er det laget fire informasjonsfimer som gir nyttig informasjon om avdekkende samtaler med barn.

Dette skriver RVTS Vest på sine nettsider.Vi ønsker å dele disse filmene nå, da vi ser at mange kan ha nytte av dem, sier Inge Nordhaug, leder for fagteam vold og seksuelle overgrep og primus motor for dette prosjektet, sammen med Reidun Dybsland, barnevernspedagog i samme teamet ifølge RVTS Vest.

Vi har lagt dem fritt på YouTube, men ønsker med dette å sette dem i en sammenheng og vise hvordan de kan brukes.

 

Filmer om avdekkende samtaler med barn

Film 1: Fra bekymring til handling

 

Film 2: Gode og vonde hemmeligheter

 

Film 3: Kommunikasjon som åpner

 

Film 4: Kommunikasjon som lukker

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer og vold

Hvor sint er for sint?

Et yoghurtbeger i gulvet, smelling i dører, roping – eller total taushet. Hvor går…