hjelptilhjelp banner

RVTS Vest har utviklet en kurspakke for medlemmer av tverretatlige konsultasjonsteam for vold og overgrep. I denne forbindelse er det laget fire informasjonsfimer som gir nyttig informasjon om avdekkende samtaler med barn.

Dette skriver RVTS Vest på sine nettsider.Vi ønsker å dele disse filmene nå, da vi ser at mange kan ha nytte av dem, sier Inge Nordhaug, leder for fagteam vold og seksuelle overgrep og primus motor for dette prosjektet, sammen med Reidun Dybsland, barnevernspedagog i samme teamet ifølge RVTS Vest.

Vi har lagt dem fritt på YouTube, men ønsker med dette å sette dem i en sammenheng og vise hvordan de kan brukes.

 

Filmer om avdekkende samtaler med barn

Film 1: Fra bekymring til handling

 

Film 2: Gode og vonde hemmeligheter

 

Film 3: Kommunikasjon som åpner

 

Film 4: Kommunikasjon som lukker

 

Kilder:

Videoer om sinneproblemer og vold

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer / vold

Å leve med en voldelig mann

Mimi og "Oda" var begge forelsket i samme mann, på ulik tid. De fikk begge erfare hva det…