hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Boken gir en innføring i aggression replacement training (ART) og positive atferds- og støttetiltak (PAST). Dette er to multisystemiske og multimodale programmer for trening av sosial kompetanse. Det blir lagt vekt på kartlegging og trening med fokus på utvikling av relasjonelle ferdigheter og moralsk forståelse.
Boken presenterer en teoretisk fordypning og gir et innblikk i den praktiske tilretteleggingen av ferdighetstrening med enkeltpersoner, grupper og skoleklasser, med råd for utvikling av positiv atferdsstøtte på systemnivå.
Boken er beregnet for studenter og ansatte som møter atferdsproblemer innenfor skole, PPT, barnevern og habilitering. Har litteraturliste.Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om sinneproblemer og vold