psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11342 abonnenter

En ny studie fra Universitetet i Montreal konkluderer med at kombinasjonen av å være eksponert for vold i barndommen og å ha et bestemt gen er særlig betydningsfullt for utvikling av antisosial atferd i voksen alder.Dette kommer fram i en nyhetsmelding publisert på Eurekalert. 

 

327 unge menn ble fulgt over en 15 års periode

Studien fulgte 327 unge menn over en periode på 15 år. Isabelle Ouellet-Morin som er blant forskere bak studien forteller:

Vi vet at mennesker som er ofre for eller vitner til vold i barndommen har en større sannsynlighet for å få antisosiale tendenser som tenåringer og voksne. Genetiske studier har også vist at denne påvirkningen kan forverres gjennom forskjeller i DNA, som monoaminoksidase A (MAOA)-genet, utdyper hun.

Forskerne ville bygge videre på tidligere forskningsfunn, da disse har gitt sprikende funn.

Antisosial atferd inkludertee det å utøve partnervold og å ha symptomer på antisosial personlighetsforstyrrelse, f.eks å være involvert i kriminalitet, høy grad av impulsivitet, og å ikke vise anger.

 
Eksponering for vold gir økt risiko for antisosial atferd

For det første fant forskerne at det å bli eksponert for vold i barndommen var knyttet til en høyere sannsynlighet for å få atferdsforstyrrelser i ungdomsårene, antisosial personlighetsforstyrrelse i voksen alder, og for å vise aggressiv atferd overfor partneren sin.

 

Genetiske forskjeller har betydning for utvikling av antisosial atferd 

For det andre fant forskerne at betydningen av å bli eksponert for vold som barn var større hos de personene som hadde en spesiell variant av MAOA-genet. Det var med andre ord mer sannsynlig at personer med denne genvarianten utviklet antisosial atferd, sammenlignet med personer uten denne varianten av genet.  

Genetisk bagasje x negative livshendelser

Isabelle Quellet-Morin mener at studien viser at fasiten på hvordan en person utvikler seg ikke ligger alene i genene, men heller ikke alene i hva en person har opplevd (i miljøet). Spørsmålet om hvorfor vi blir som vi blir, er snarere å finne i kombinasjonen av vår genetiske bagasje og i hva vi opplever.

Hun forteller: 

Utfordringen nå er å få en bedre forståelse av mekanismene som ligger bak at noen for en økt sårbarhet og andre får en økt motstandsdyktighet hos mennesker som er utsatt for negative livserfaringer. 

 

Kilde

Relatert