Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En ny studie fra Universitetet i Montreal konkluderer med at kombinasjonen av å være eksponert for vold i barndommen og å ha et bestemt gen er særlig betydningsfullt for utvikling av antisosial atferd i voksen alder.Dette kommer fram i en nyhetsmelding publisert på Eurekalert. 

 

327 unge menn ble fulgt over en 15 års periode

Studien fulgte 327 unge menn over en periode på 15 år. Isabelle Ouellet-Morin som er blant forskere bak studien forteller:

Vi vet at mennesker som er ofre for eller vitner til vold i barndommen har en større sannsynlighet for å få antisosiale tendenser som tenåringer og voksne. Genetiske studier har også vist at denne påvirkningen kan forverres gjennom forskjeller i DNA, som monoaminoksidase A (MAOA)-genet, utdyper hun.

Forskerne ville bygge videre på tidligere forskningsfunn, da disse har gitt sprikende funn.

Antisosial atferd inkludertee det å utøve partnervold og å ha symptomer på antisosial personlighetsforstyrrelse, f.eks å være involvert i kriminalitet, høy grad av impulsivitet, og å ikke vise anger.

 

Eksponering for vold gir økt risiko for antisosial atferd

For det første fant forskerne at det å bli eksponert for vold i barndommen var knyttet til en høyere sannsynlighet for å få atferdsforstyrrelser i ungdomsårene, antisosial personlighetsforstyrrelse i voksen alder, og for å vise aggressiv atferd overfor partneren sin.

 

Genetiske forskjeller har betydning for utvikling av antisosial atferd 

For det andre fant forskerne at betydningen av å bli eksponert for vold som barn var større hos de personene som hadde en spesiell variant av MAOA-genet. Det var med andre ord mer sannsynlig at personer med denne genvarianten utviklet antisosial atferd, sammenlignet med personer uten denne varianten av genet. 

 

Genetisk bagasje x negative livshendelser

Isabelle Quellet-Morin mener at studien viser at fasiten på hvordan en person utvikler seg ikke ligger alene i genene, men heller ikke alene i hva en person har opplevd (i miljøet). Spørsmålet om hvorfor vi blir som vi blir, er snarere å finne i kombinasjonen av vår genetiske bagasje og i hva vi opplever.

Hun forteller: 

Utfordringen nå er å få en bedre forståelse av mekanismene som ligger bak at noen for en økt sårbarhet og andre får en økt motstandsdyktighet hos mennesker som er utsatt for negative livserfaringer. 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer / vold

Når mamma slår

Jeg manglet aldri noe. Jeg hadde klær, sjampo og balsam. Sydenferier. Men jeg hadde også…