hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Boken er for menn som blir ordentlig sinte og som ender opp i å bruke vold og skape frykt hos andre og seg selv. Forfatteren bruker sine egne og andres erfaringer til å beskrive konkrete metoder for hvordan man kan bearbeide de følelser og problemer som virker inn på sinnet.Han mener at ved å tegne et klart bilde av hva som skjer når man er sint, vil man også kunne lære å mestre sinnet og handle annerledes.

Med litteraturliste og register.

Annonse: Ark bokhandel