hjelptilhjelp banner

Ny utgave: 2018. Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Boken tar for seg voldens årsaker og søker å beskrive hvordan verden ser ut for den som utøver volden. Den viser hvordan voldsutøverne forstår sin egen vold, og hvordan dette kan bli opphav til ny vold. Den forklarer hvorfor vold avler vold, og hvordan vi kan forhindre at dette skjer.Boken veksler mellom teori og eksempler som beskriver personer som har mishandlet og utført grove overgrep.

Dette gir leseren hjelp til å gjennomskue vanlige fornektelser og bortforklaringer fra utøveren.

Annonse: Ark bokhandel