Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I forrige uke ble det lansert en helt ny veileder for hvordan kommunene bør arbeide med vold i nære relasjoner. Det kommer fram at kommunene må ha handlingsplaner for hvordan de møter slike problemstillinger. 

Regjeringen skriver på sine nettsider:En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner ble lansert i dag. Hensikten med veilederen er å styrke samhandlingen mellom kommunale instanser slik at det resultatet blir best mulig bistand til voldsutsatte.

Veilederen er utviklet av de regionale Ressurssentra om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Kommunene må lage handlingsplaner

Regjeringen skriver videre:

- Målet er at enda flere kommuner vedtar kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Veilederen er ett av tiltakene i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2012).

Den nye veilederen gir nå kommunene i landet en drahjelp i å lage handlingsplaner som er knyttet oppimot arbeidet med vold i nære relasjoner.

 

Handlingsplaner gir økt samarbeid mellom ulike tjenester

I et brev som Regjeringen sendte ut til alle landets kommuner framgår det om veilederen:

- Det er viktig at arbeidet mot vold i nære relasjoner blir løftet frem blant kommunale oppgaver og at det blir tydelig hva som er de ulike instansenes ansvar og oppgaver i dette arbeidet. Arbeidet med å lage en handlingsplan gir kommunen oversikt over egen innsats på feltet. Handlingsplaner kan også bidra til økt samarbeid instansene imellom og avdekker områder der det er behov for omorganisering eller styrket innsats.

Les mer: Symptomer hos barn som KAN ha vært utsatt for vold / overgrep

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold

Sinneproblemer / vold

Å leve med en voldelig mann

Mimi og "Oda" var begge forelsket i samme mann, på ulik tid. De fikk begge erfare hva det…