Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ReMoved heter denne kortfilmen. Det er en sterk film om barn som blir sviktet hjemme, og som trenger et nytt hjem - men som står i fare for å bli sviktet også der.Film: ReMoved

Budskapene i filmen er mange:

- Problematferd er noe mer en trass! Dette ser vi et godt eksempel på i scenen hvor jenten som får seg en ny kjole fra sine fosterforeldre, reagerer med å få et raseriutbrudd. Det kan føles fra de voksnes side som om dette er et problembarn, med en trassig og uforståelige atferd - men problemene stikker dypere: I dette tilfellet var nettopp denne gaven en påminner om noe traumatisk som har skjedd før.

Dermed var sinneutbruddet ikke noe som jenten skal lastes for, men som var et signal på at hun opplevde et tilbakevendende traume.

Og det store dramaet er dette: At nettopp det å gjenoppleve et gammelt traume (og derav oppføre seg med sinne og raseri), blir nettopp det som skaper en trussel om at jenten på nytt skal bli avvist av sine nye foreldre.

- Hold ut meg meg! er barnets budskap i denne filmen, og den gir en sterk og enkel forklaring på hvorfor de sviktede barna kan oppføre seg som de gjør - og hvor viktig det er å se bak atferden. 

Da ser vi barn som sårt trenger å bli tålt, å bli forstått, og ikke på nytt å bli forlatt.

 

Kilde:

 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold