Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand, og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boken er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. 

Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner. Boken består av tre deler:

Konflikter og bekymring rundt barnets situasjon og sider ved oss selv som vil påvirke samtalesituasjonen med barnet
Allmenne og spesielle sider ved barns utvikling som er av betydning for samtalen
Beskrivelse av hvordan den dialogbaserte samtalemetodikken kan brukesAnnonse: Ark bokhandel