Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Libe Rieber-Mohn sto frem med sin historie om overgrep tidligere i år, og hun har gjennom dette vært med å sette søkelyset på seksuelle overgrep. Dette er et utbredt problem, og det er avgjørende at de som forteller om overgrep blir trodd.

 Har vært med å sette søkelyset på seksuelle overgrep

Libe Rieber Mohn har med sin åpenhet satt søkelyset på seksuelle overgrep mot barn og har med det gjort det lettere for andre å si ifra. Derfor er hun nominert til prisen Årets Osloborger, skriver Aftenposten.no.

Hun forteller at hun valgte å gå ut offentlig med sin historie fordi seksuelle overgrep er et samfunnsproblem som fortjener større oppmerksomhet.

- Mange bærer på hemmeligheten. Altfor mange lider i taushet og bærer på skyld og skam. Taushet gjør at barn som utsettes for overgrep mangler ordene til å beskrive hva de utsettes for, sier hun.

 

Du ser det ikke før du tror det

Seksuelle overgrep er tabubelagte, og mange lever med hemmeligheten uten å si ifra. Rieber Mohn understreker at hun ønsker å bidra til å gjøre det lettere å bryte tausheten for de som opplever det samme som hun selv har gjort.

 

Hun forteller også at hun ønsker å få fram viktigheten av de som forteller om overgrep blir trodd.

- Det er noe som heter at du tror det ikke før du får se det. Med incest er det jo motsatt; du ser det ikke før du tror det. Det er vanskelig for oss å forstå at noen kan begå overgrep mot barn. Derfor er det så viktig å fortelle at det skjer, forklarer hun til Aftenposten.no.

 

  1. Film: Alarmtelefonen for barn og unge

 

Seksuelle overgrep er utbredt

I en forskningsartikkel om forekomsten av seksuelle overgrep i Norge (i et representativt utvalg), skriver psykolog Iris Steine m.fl. at det er en høy forekomst av seksuelle overgrep, spesielt blant jenter før fylte 16 år. I deres undersøkelse var resultatene:

  1. 11,4 % av kvinnene og 0,9 % av mennene rapporterte å ha opplevd uønsket seksuell omgang før fylte 16 år.
  2. Totalt hadde 55,3 % av kvinnene og 22,7 % av mennene opplevd en eller annen form for seksuell krenkelse, og flere kvinner enn menn rapporterte å ha opplevd slike krenkelser
  3. 24,3 % av kvinnene og 12,0 % av mennene rapporterte å ha opplevd seksuelt krenkende atferd før fylte 16 år.

Dette understreker ifølge psykologen viktigheten av forebyggende tiltak rettet mot barn og unge som bidrar til å fange opp seksuelle overgrep og sette inn riktige tiltak på et tidlig tidspunkt.

I dette arbeidet har ikke minst skoler, barnehager og lokalsamfunnet en viktig rolle, ved å våge å ta bekymringstegnene på alvor og å ikke lukke øynene når virkeligheten blir for vanskelig til at man ønsker å tro.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sinneproblemer og vold