hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

I boka møter vi ungdom som viser at veien fram til voldsutøver ikke er tilfeldig. Forfatterne hevder at ungdom som utøver vold, har et "prosjekt" der volden er fortvilte forsøk på å mestre en verden som oppleves uforutsigbar, utrygg og vanskelig. For å kunne endre handlingsmønster må man forstå den enkelte ungdom og dennes "prosjekt" hevder de.Dette er en fagbok for alle som er opptatt av ungdom og ungdomsvold, enten som student eller ute i samfunnet for øvrig.

Har register og litteraturliste.

Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om sinneproblemer og vold