App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

ABC i sinnemestring (Ipad eller Mac)

App som gir hjelp til familier som er preget av sinneproblemer.