Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Undertittel: Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker. Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Denne boken gir en praktisk og konkret innføring i en lang rekke arbeidsmåter til bruk i undervisningen. Boken kan fungere som en verktøykasse for læreren og viser hvordan en kan planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering. Den bygger på at varierte læringsformer øker læringsutbyttet. Uansett hvor du befinner deg i din lærerkarriere vil denne boken være nyttig, inspirerende og lærerik.Kari Repstad har over 30 års erfaring som lærer i videregående skole. Hun underviser nå i fagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Inger Margrethe Tallaksen har over 20 års erfaring fra videregående skole, både som lærer, rådgiver og inspektør. Hun underviser også i fagdidaktikk ved Universitetet i Agder der hun nå er studieleder ved lærerutdanningen. Begge er aktive kursholdere for lærere.

«Boken lykkes i stor grad med å overbevise leseren/læreren om at variert undervisning gir mer læring. Men ikke bare det, den gir konkrete verktøy som kan tas i bruk umiddelbart. Og det liker vi - lærerne!» - Camilla Fines Aronsen i Religion og livssyn #3/2011

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om barnehage og skole