hjelptilhjelp banner

Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Hvordan kan man få fram for å se sin egen pedagogiske praksis bedre? Dette er en bok om observasjon og vurdering.Når pedagoger og lærere ønsker å utvikle sin egen praksis reiser noen viktige spørsmål seg:Hvor godt overblikk har jeg over hva som skjer i praksis? Hvor godt ser jeg elevene, studentene eller andre lærende? Hvor godt ser jeg min egen undervisning eller veiledning?

Denne boken handler om slike spørsmål og fremfor alt om hvordan du kan gå frem for å se din egen pedagogiske praksis bedre.

Cato Bjørndal gir en grundig innføring i observasjon som fenomen og metode. Han redegjør blant annet for bruk av loggskriving, intervju og spørreskjema. I denne nye utgaven av boken er kapitlet om audio- og video-observasjon og transkripsjon utvidet og ajourført. Forfatteren omtaler også viktige avveiinger i valg av metoder, samt hvordan man beveger seg fra informasjon innsamlet gjennom observasjon og andre kilder til analyse og konstruktiv vurdering.

Det vurderende øyet inneholder mange praktiske eksempler på observasjons- og vurderingsarbeid. Her fins også øvings- og refleksjonsoppgaver.

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere og veiledere i ulike kontekster som ønsker økt innsikt om observasjon og vurdering som redskap til å utvikle sin pedagogiske profesjonalitet.

Annonse: Tradetracker

Flere bøker om barnehage og skole