Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

For enkelte kan alt som har med tall å gjøre, bli til tull. Trolig har mange dyskalkuli uten at de vet det selv.

Bilde: av Annie Spratt på Unsplash Dette skriver NHI.no på sine nettsider.

De skriver videre:

Trolig er det like mange som har dyskalkuli, som dysleksi: 5 til 10 prosent av befolkningen. Dette er vedvarende vansker i matematikkfaget, som ikke går over, men som kan håndteres med tilpasset opplæring.

- En person med dyskalkuli har klare avvik mellom prestasjoner i matematikkfaget og prestasjoner i andre fag og særlig skriftlige fag. En person med dyskalkuli kan godt håndtere andre skolefag veldig godt, sier generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge til NHI.no.

Vansker spesifikt til matematikk

En person med dyskalkuli har en spesifikk matematikkvanske. Det er ikke snakk om dyskalkuli dersom man har mer generelle lærevansker - altså vansker med læring på et mer generelt grunnlag, slik man kan se ved nedsatte læreforutsetninger.

- Dette er det området i spesialpedagogikken vi vet minst om, altså det å ha store problemer med matematikk, uten at det kan knyttes til intelligens. Det er viktig å understreke at matteangst og dårlige mattekunnskaper er noe annet, sier Solem videre.

 

Mange får diagnosen sent

Solem forteller til NHI.no at mange kan få bedre matteforståelse om opplæringen blir mer praktisk, også de med spesifikke og vedvarende vansker.

Hun forteller at mange får diagnosen veldig seint, blant annet fordi det ikke finnes noen standardiserte verktøy for å avdekke dyskalkuli i tillegg til at det er altfor lite kompetanse på dette i skoleverket. Dermed er dyskalkuli en underdiagnostisert vanske der få får tilstrekkelig med hjelp.

 

Tabu og manglende kunnskap

I saken på NHI.no kommer det fram at det fremdeles er mange tabuer og manglede kunnskap om dyskalkuli i skolen. Solem forteller:

Matematikk er nært knyttet til intelligens, og dyskalkuli rokker ved selve kjernen av oppfatningen av å være intelligent. Vi er kommet langt med kunnskap om dysleksi, men matematikk og dyskalkuli er mer tabubelagt.

Det er også et fag som har høy prestisje i samfunnet. For de som ikke mestrer faget, er det naturlig å prøve å unngå det - for å unngå nederlag og å føle på egen utilstrekkelighet. Dermed blir det en ond sirkel, og de negative følelsene knyttet til vanskene er en av de tingene det er viktig å jobbe med.

 

Nyttige ressurser ved dyskalkuli

Men det er mange grep som kan gjøres for å fremme bedre mestring for unge med slike vansker. NHI.no skriver:

Dysleksi Norge anbefaler boka "Elever med vansker i matematikk - En veileder i utredning og tiltak” fra Øverby kompetansesenter til pedagogisk personell. Den kan også lastes ned som PDF fra www.statped.no

  • Her kan du lese mer om boken (kommer)

Øvrige tips knyttet til dyskalkuli finner du her:

 

  1. Råd til opplæring ved dyskalkuli (NHI.no)
  2. Matematikkvansker (Statped)
  3. Når tall blir tull (Statped)
  4. Dyskalkuli (Dysleksi Norge)

 

Videoer om dyskalkuli

Disse videoene kan også være aktuelle i forhold til å forstå dyskalkuli:

 

Slik kan dyskalkuli oppleves

 

 

 

Kort forklart om dyskalkuli

 

 

Nyttige tiltak ved dyskalkuli

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no