hjelptilhjelp banner

Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Elevmangfold i skolen 1-7 er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1-7 trinn i skolen. Boken retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold.
Elever i 1-7 trinn opplever overgang fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole. De skal lære å være elever samtidig som de skal være venner og utvikle relasjoner med mange jevnaldrende og voksne med samme etniske bakgrunn og språk eller forskjellige.
Elevers utvikling fra 5 år til 13 år er et viktig tema i boken. Deres psykiske velvære og livsverden med positive og negative opplevelser har betydning for muligheter til læring individuelt og i fellesskap. Barns seksualitet og barns kjønn blir satt inn i skoleperspektiv, med viktig kunnskap for vordende og kvalifiserte lærere.
Anerkjente forskere har skrevet bidragene til denne boken. I kapitlene presenteres praksiseksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for.Annonse: Tradetracker

Flere bøker om barnehage og skole

Skole og barnehage