hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Elevsentrert skoleledelse tilbyr et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Forfatteren har spesialisert seg på utdanningsledelse som forskningsfelt. Boka viser skoleledere hvordan de kan gjøre en større positiv forskjell for undervisning og læring på sine skoler, og gjennom dette forbedre elevenes læringsprestasjoner. 

Boka er ikke basert på tro og synsing, men på de best tilgjengelige forskningsbevis om den påvirkning ulike ledelsesmåter har på elevene læringsutbytte. Boka presenterer fem 
praksisområder for ledelse, sammen med kunnskap og ferdigheter ledere trenger for å utøve de fem praksisområdene med sikkerhet. Elevsentrert skoleledelse er rik på praktiske eksempler, gir tydelig informasjon og god inspirasjon. Forfatteren oppmuntrer skoleledere til å prøve seg fram med å endre egne ledelsesmåter, slik at de kan endre skolene sine positivt. Selv om boka er skrevet fra en annen kontekst enn den norske, gir den allmenngyldig kunnskap og innspill til handling som norske skoleledere til fulle kan benytte seg av. 

Boka er anbefalt av andre internasjonalt anerkjente skoleforskere som Michael Fullan, Andy Hargreaves og Karen Seashore Louis.

Annonse: Tradetracker

Flere bøker om barnehage og skole