Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hvis du har problemer med matematikk, lesing, og kanskje også motorikk, er det godt mulig at forklaringen ligger i synet ditt. Dette er i hvert fall poenget til forskere ved NTNU i følge Forskning.no.Forskning.no skriver:

Inne i selve øyet, på netthinnen, sitter massevis av celler som reagere på hver sine typer stimuli. Noen foretrekker bestemte farger, andre reagerer på kontraster eller bevegelse. I sum blir alt dette vår totale synsopplevelse.

En gruppe celler kalles magnoceller. Det er de som reagerer på raske bevegelser, sender signaler fra øyet og innover i hjernen og gjør synsopplevelsen til levende film. Uten disse cellene ville vi bare ta inn en serie stillbilder uten direkte sammenheng, omtrent som en tegneserie.

NTNU-forskere mistenker nå at dårlig fungerende magnoceller kan forklare flere lærevansker og utviklingsproblemer. 

 

Lærevansker opptrer ofte sammen

De illustrerer det på følgende måte:

Tenk deg å ta imot en ball, hvis du ikke kan få et presist inntrykk av hvordan ballen beveger seg mot deg. Da blir du fort litt klønete. Eller, som fagfolkene vil si: Du har lavere motorisk presisjon.

Forskning.no viser til at mellom tre og åtte prosent av skolebarn har store problemer med å lære matematikk (dyskalkuli), og at omtrent halvparten av disse samtidig har store lesevansker (dysleksi), og ofte motoriske utviklingsproblemer.

Videre poengterer de at det lenge har vært kjent at flere typer lærevansker ofte opptrer sammen. Men årsaken har ikke vært kjent.

 

Behov for mer konkrete, visuelle hjelpemidler

Professor Hermundur Sigmundsson står bak en studie som viser at barn som har store matematikkvansker, samtidig har vesentlig dårligere synsoppfattelse som er knyttet til raske forandringer i omgivelsene.

Dette gjør at forskerne tror at synsevne har sammenheng med lærevansker. Forskning.no viser til at det kan være små forstyrrelser i synssystemet, men som likeverl kan få store konsekvenser - i form av ulike typer lærevansker.

Dette viser at når man oppdager tendenser til lærevansker hos et barn på ett område, så bør man vente å finne det på flere andre områder, sier professoren.

Sigmundsson peker på at den nye forskningen om underliggende årsaker til lærevansker vil føre til et nytt syn på pedagogiske metoder.

Den pedagogiske utfordringen blir å finne innlæringsmetoder som gjør at den visuelle informasjonen på bedre måte kommer fram til de områder i hjernen som skal bearbeide den videre, sier Sigmundsson.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no