Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er behov for å styrke elevenes psykisk helse, og mange lærere har etterlyst bedre kompetanse på området. Nå har RVTS Sør i samarbeid med lærere utformet materiell som ligger gratis tilgjengelig for skoler som ønsker å ta det i bruk.

Bilde: Aaron Burden på Unsplash Dette kommer fram på nettsiden til programmet LINK. Der står det også:

Å jobbe med folkehelse og livsmestring er ikke bare en jobb for spesialistene. WHO sier at skolen kanskje er den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Hvis man ser bort fra hjemmene, er det på skolen størstedelen av hverdagen leves for dagens barn og unge.

Det som skjer der har derfor stor betydning for den enkelte og for samfunnet som helhet.

De understreker også at mange lærere ønsker å gjøre en god jobb på dette området, men føler at de mangler nødvendig kompetanse.

 

 

For og av lærere

LINK står for livsmestring i norske klasserom. Gjennom dette programmet gis lærere kompetanseheving om hvordan man bedre kan bygge psykisk helse i skolen. På nettsiden skriver de:

LINK er enkelt å bruke og skal kunne gjennomføres av en ”vanlige” lærer i vanlige klasserom. Det krever ingen spesiell kompetanse eller spesielt utstyr. Dessuten er det er gratis.  

 

Bedre mestring

Kort sagt er målene med LINK å bidra til å styrke elevenes selvbilde, å skape opplevelse av tilhørighet, og å gi trening i konstruktive mestringsstrategier. De skriver:

Et positivt selvbilde, opplevelse av tilhørighet og mestring er tre elementer som er grunnleggende viktig for livsmestring og god psykisk helse. Det er sentrale byggesteiner som kan gi det enkelte menneske et solid fundament å bygge livet sitt på.

Hensikten er å gi et pedagogisk virkemiddel som kan bidra til økt livsmestring og bedre folkehelse for barn og unge. 

 

- Vi trenger gladere barn

Det som skiller LINK fra andre skoleprogram er ifølge LINK-nettside at de ønsker å se bakenfor atferden til det enkelte barn. De utdyper:

Dagens utfordringsbilde viser en ungdomsgenerasjon som er svært velfungerende. Mange klarer seg bra på skolen, de jobber på fritiden, spiser sunt, trener, ruser seg mindre enn tidligere og voldsbruken blant unge en nedadgående.

Samtidig sliter mange med depressive symptomer, 25% som sier de har skadet seg selv med vilje og 10% sier de har prøvd å ta sitt eget liv. Vi trenger altså ikke flinkere barn og unge. Vi trenger gladere barn og unge. 

 

Tre hovedtema 

Nærmere bestemt har LINK tre hovedtema. Hvert av temaene har en ressursbank med oppgaver og materiell som lærere kan ta i bruk i sin undervisning og sitt elevarbeid. Du kan lese mer om hvert av disse her:

 1. Følelsesskolen

  Inkluderer følgende temaer (samt egne opplegg for de minste barna):

  - Den tredelte hjernen

  - Toleransevinduet

  - Følelser

  - Glede

  - Sinne

  - Tristhet

  - Skam

  - Nysgjerrighet

  - Redsel

  - Misunnelse

 2. Jeg og de andre

  Inkluderer følgende temaer (samt egne opplegg for de minste barna):

  - Selvbilde

  - Selvtillit

  - Vennskap

  - Kommunikasjon

  - Konflikt

  - Mot

  - Medfølelse

  - Stress

  - Fremtid

  - Roller og forventninger

  - Samarbeid

  - Tabu og hemmeligheter

  - Ungdomstrinn/videregående

  - Tabu og hemmeligheter

 3. På godt og vondt

  Inkluderer følgende temaer:

  - Fortsatt leken

  - Meningen med livet

  - Smerteuttrykk og smertemestring

  - Å heie på mangfold

  - Vold

  - Seksuelle overgrep

 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no