hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Motivasjon har avgjørende betydning for elevers læring. En av lærerens viktigste oppgaver er derfor å motivere elevene.  
Det er samtidig en av de vanskeligste oppgavene læreren har, fordi motivasjon er et komplekst fenomen som påvirkes av mange faktorer. Dette heftet gir en introduksjon til hva vi vet om motivasjon i skolen, og hvordan motivasjon henger sammen med en rekke andre faktorer. Det gjelder for eksempel elevenes tro på seg selv og tilgang til læring, omfanget av og kvaliteten på rosen de får, og forventningene som stilles til dem - både av læreren og av dem selv. 
I heftets siste kapittel oppsummeres viktige poeng fra den nyeste forskningen innen motivasjon i skolen og hvilke praktiske følger de har. Disse punktene kan læreren reflektere over og bruke i sin egen undervisning for å øke motivasjonen - og dermed læringen - hos sine elever. 
Heftet er en del av Dette vet vi om... serienAnnonse: Ark bokhandel

Les mer om barnehage / skole

Skole og barnehage

6-åringer i tidsklemme

Det som kreves av oss foreldre i dag er helt ukompatibelt med vår moderne hverdag. Dette…
Skole og barnehage

9 nyhetssaker om dysleksi

Har du dysleksi, eller jobber du med barn og unge som har dysleksi? Da kan du kanskje ha…