Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Spinnville følelser er en gratis og fritt tilgjengelig nettressurs om følelser rettet imot barn i alderen 6 til 12 år. Den er utviklet i et prosjekt ledet av fagpersoner ved ABUP og inkluderer sju filmer og undervisningsopplegg basert på filmene, samt et digitalt kurs der barna skal løse oppgaver.

Bilde: Skjermdump fra en av videoene 

Dette forteller Åshild Tellefsen Håland, forskningsleder og psykologspesialist i ABUP ved Sørlandet sykehus, til hjelptilhjelp. Sammen med Gro Anita Poulsen er hun prosjektleder for Spinnville følelser-prosjektet. Ilag med eksterne fagfolk har de utviklet nettressursen.

 

 

Gratis og fritt tilgjengelig

Håland utdyper:

Nettressursen Spinnville følelser ble lansert i går og ligger tilgjengelig på nett. Den er gratis og fritt tilgjengelig for alle. Den inneholder sju filmer om følelser, et digitalt kurs om følelser for barn mellom 6-12 år og et undervisningsopplegg om følelser til bruk i barneskolen.

På nettsiden står det skrevet:

Hovedformålet med «Spinnville Følelser» er å hjelpe barn i alderen 6-12 år til å forstå sine egne og andres følelser og hjelpe lærere til å møte barns følelser på en klok måte.

«Spinnville følelser» er ment å kunne brukes i mange sammenhenger. Nettsiden kan brukes av lærere i klasseromsundervisning, men vil også kunne være et nyttig verktøy for andre som jobber med barn. Filmene og det digitale kurset for barn kan også være nyttig for foreldre og barn som på egen hånd har lyst til å lære mer om følelser.

For de minste barna kan det være lurt å gjøre noen av oppgavene på det digitale kurset sammen med en voksen.

 

Filmer om følelser

Filmene er fritt tilgjengelige på nettsiden til Spinnville Følelser. De sju filmene om følelser handler om: 

  1. Frykt
  2. Avsky
  3. Glede
  4. Sinne
  5. Sjalusi
  6. Skam
  7. Tristhet

 

Digitalt kurs for barn om følelser

For hver av disse sju følelsene er det én film, og det følger med egne undervisningsopplegg basert på hver film. Under ser du et eksempel på hvordan nettsiden er bygd opp under temaet frykt.

spinnville folelser frykt

Tilsvarende opplegg finnes også for de øvrige følelsene.

 

spinnville folelserUndervisningsopplegg for barneskolen

Du kan lese instruksjonen til lærere her. Blant annet står det:

Her finner du syv ferdig planlagte undervisningsopplegg på 45 minutter hver. Hver av disse tar for seg én følelse og tar utgangspunkt i filmene fra nettsiden. Undervisningsopplegget har som mål å bidra til at elevene utforsker og undrer seg over de ulike følelsene og hvordan de spiller seg ut i livet.

Det er også tilgjengelige instruksjoner for hver enkelt av de sju undervisningsoppleggene, som du kan finne her.

 

- Når følelser får virke som de skal...

Flere poenger som kommer fram i instruksjonen til undervisningsopplegget er:

Følelser er medfødte kroppslige programmer som har til hensikt å hjelpe oss til å håndtere livets mange utfordringer. Når følelser får virke som de skal setter de kropp og psyken i bedre stand til å håndtere det som har utløst følelsen.

En enkel huskeregel for å møte følelser er som følger: Du forsøker å få eleven til å bli bedre til å føle, ikke til å føle seg bedre. Det betyr at følelser trenger å bli møtt, forstått og gjort gyldig akkurat slik som de er.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no